02.jpg
Dnes je 18. 12. 2018, meniny má: Sláva, Slávka, zajtra Judita

ZOZNAM daňových dlžníkov.

Vytlačiť
Kategória: Mesto
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 6275x

Mesto Tisovec ako správca dane v zmysle § 52 zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní(daňový poriadok) zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2015, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.

 

 

Altánok na Šťavici

Vytlačiť
Kategória: Mesto
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 9409x

21

Potenciál areálu ŠŤAVICA je obrovský vzhľadom na jeho umiestnenie pri prírodnom prameni a na okraji Národného parku Muránska planina. Tento areál si zaslúži oveľa väčšiu pozornosť a starostlivosť ako sa mu dostáva.

Čítať ďalej:Altánok na Šťavici

Mestské lesy Tisovec aj trochu inak

Vytlačiť
Kategória: Mesto
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 10883x

 

les

Spoločnosť Mestské lesy Tisovec s.r.o., firma ktorej zakladateľom a aj stopercentným vlastníkom je mesto Tisovec, práve tento rok bude oslavovať 20 rokov svojej existencie.

Čítať ďalej: Mestské lesy Tisovec aj trochu inak

Pozvánka

Vytlačiť
Kategória: Mesto
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 15611x

Okruhla skala

Urbariálna spoločnosť v Tisovci, pozemkové spoločenstvo

Pozvánka

Čítať ďalej: Pozvánka

Ďalší významný krok k prevádzke parného vláčika.

Vytlačiť
Kategória: Mesto
Dátum uverejnenia
Prečítané: 17447x

phoca thumb l 001Tisovecké občianske združenie „Zubačka“ vzniklo 31. 05. 2004, s cieľom zachovať a prezentovať muzeálne železničné hodnoty. Naše združenie má právnu formu občianskeho združenia a venuje sa revitalizácií normálnorozchodnej ozubnicovej železnice na trati medzi mestami Tisovec a Brezno. Tu pripravujeme zaviesť sezónnu turistickú prevádzku parných vlakov, parným ozubnicovým rušňom, na železničnom traťovom úseku medzi Tisovcom a Pohronskou Polhorou.

Čítať ďalej:Ďalší významný krok k prevádzke parného vláčika.

Ocenení mestom a primátorom

Vytlačiť
Kategória: Mesto
Dátum uverejnenia
Prečítané: 6376x

Cena mesta TISOVEC sa udeľuje:

 • za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej alebo verejnoprospešnej činnosti
 • za činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta alebo jeho propagáciu doma i v zahraničí,
 • za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov

 

Návrhy na udelenie ceny môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor a iní občania mesta. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. O udelení ceny rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Cenu mesta Tisovec tvorí plaketa s erbom mesta a peňažná odmena 700 €. K cene mesta sa vydáva potvrdenie - listina o jej udelení, v ktorej je uvedené meno, dátum udelenia, pečiatka mesta a podpis primátora. Cenu mesta Tisovec laureátom slávnostne odovzdáva primátor mesta na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Výnimočne sa môže cena mesta udeliť i po smrti – in memoriam. V takomto prípade sa cena odovzdá rodinným príslušníkom pocteného.

Laureáti CENY  MESTA  TISOVEC:

1998 – Rudolf Valent
1999 – Branislav Kriška, in memoriam
2001 – Stredná priemyselná škola Tisovec

2002 – Evanjelické gymnázium Tisovec
2007 – Mužský spevokol Dr. Sama Daxnera
2008 – Divadelný súbor Daxner
2009 - Základná škola Dr. V. Clementisa
2012 - Základná umelecká škola Tisovec

Cena primátora mesta Tisovec:

Cenu primátora mesta udeľuje primátor mesta obyvateľom mesta, rodákom či organizáciám mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech samosprávy mesta a rozvoja mesta. Výsledky ich práce v oblasti športu, vedy, kultúry či spoločenského života presiahli svojím významom hranicu mesta Tisovec. Súčasťou ceny je listina, ktorá obsahuje meno oceneného, predmet ocenenia a rok udelenia ceny. Listinu podpisuje primátor a je opatrená odtlačkom pečatidla mesta Tisovec.

Laureáti CENY  PRIMÁTORA  MESTA:

1996:
František Alberty – CSM a.s. Tisovec
František Deme
Igor Gajdáč – SPŠ Tisovec
Elena Hudecová
Jozef Choma
Samuel Kriška
Marcel Lopušný – SKI Klub Tisovec
Elena Pavlikovská
Rudolf Valent
Mojmír Zúrik

1997:
Michal Botka
Soňa Hrončeková
Vladimír Krajči
Jolana Krišková
Eva Manicová
Helena Pašiaková
Detský spevácky zbor LYKOVIENKY
Mužský spevácky zbor Dr. Sama Daxnera
VANDA,s.r.o. Tisovec
Základná škola Dr. V. Clementisa

1998:
Helena Bábelová
Dobrovoľný požiarny zbor Rimavská Píla
Mária Huňová
rodina Manicová
Materská škola Tisovec
Iveta Nováková
ZPOZ Človek – človeku Tisovec

1999:
František Bábela
Mária Ferenčíková
Ondrej Hinduliak
Irma Koniarová
Ľudmila Liptáková
Ján Maciak
Jaroslav Maťko
Ján Mihók
Ľubomír Struhár
Štefan Šuran

2000:
Divadelný súbor DAXNER
COMBIN s.r.o. Závod Vápenka Tisovec
Milan Bútor
Peter Blaško
Pavel Bálint
Ladislav Kalamár
Jaromír Sokol
Miroslava Bancíková

2001:
Slovenský rybársky zväz – MO Tisovec
Speleoklub Tisovec
Svätopluk Kámen – in memoriam
Zbygniew Nišponský
Ján Valentík
Matilda Buranská – Kopperová
Veronika Šífriková

2002:
Irena Céniková
Futbalový klub CSM Tisovec
Samuel Gájer
Mestská knižnica A.H.Škultétyho Tisovec
Pavel Koncoš
Jozef Kuzmík
Milan Struhár
Mahuliena Štrbová
Dušan Tóth
Anna Žiaková

2004:
Miroslav Nešvera – in memoriam – za lásku ku kráse skrytej v podzemí
Ondrej Hronček – za dlhoročnú úspešnú prácu v oblasti lesníctva a poľovníctva
Milan Katreniak – za dlhoročné udržiavanie folklórnych tradícií mesta a celého regiónu
Ján Filipiak – za oživenie stolnotenisového klubu v Tisovci a vzornú reprezentáciu mesta
Jaroslav Lacko – za kultúrno-osvetovú činosť s dospelými a mládežou v divadelných súboroch Tisovca a Rimavskej Píly
Petr Kolarz – starosta obce Ludgeřovice – za vzájomné partnerstvo a spoluprácu s mestom Tisovec
Pavol Prokopovič – minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – za spoluprácu a pomoíc samospráve mesta Tisovec
Tamás Barnabás – primátor mesta Putnok – za vzájomné partnerstvo a spoluprácu so samosprávou mesta Tisovec

2005:
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Tisovec – pri príležitosti 60. výročia pripomienky ukončenia II. sv. vojny, oslobodenia Tisovca a Rimavskej Píly červenou a rumunskou armádou a za šírenie ideí humanizmu a protifašistického odboja
Mestské lesy Tisovec s.r.o – za úspešnú 10-ročnú prácu v oblasti lesníctva, ťažby dreva, piliarskej výroby, služieb súvisiacich s poľovníctvom a za odborné a hospodárne spravovanie lesného bohatstva mesta Tisovec
Božena Lacková – za vnútornú silu, vitalitu, ľudský prístup k postihnutým občanom mesta Tisovec a m.č. Rimavská Píla a dlhoročnú prácu v spoločenských organizáciách
Milan Matucha – za 10-ročnú neutíchajúcu trpezlivosť pri nácvikoch spevákov Minihviezičky, dirigentskú paličku DH Hradovanka a hudobný sprievod v DSZ Lykovienky

2006:
Ivan Osuský – biskup západného dištriktu evanjelickej cirkvi a.v. Na Slovensku – za podporu vzdelávania a duchovný rozvoj mládeže v Evanjelickom gymnáziu Tisovec
Anna Tótová – za úspešnú reprezentáciu Dobrovoľného hasičského zboru v Tisovci a dosahované výsledky v športových súťažiach
Rudolf Šífrik – za dlhoročné účinkovanie v Mužskom spevokole Dr. Sama Daxnera v Tisovci

2007:
Základná umelecká škola Tisovec – pri príležitosti 70. výročia vzniku hudobného školstva v Tisovci, za významný prínos v oblasti kultúrneho života nášho mesta výchovou detí k umeniu
Valéria Parobeková – za dlhoročnú prácu pedagóga, výchovného poradcu a zástupcu riaditeľa SPŠ v Tisovci, za významný prínos vo výchove, vzdelávaní mládeže a za iniciatívu pri zavádzaní nových učebných odborov do siete školy
Milan Kraus – in memoriam – za jeho celoživotnú prácu básnika, esejistu, prekladateľa a redaktora, za jeho významný prínos v oblasti duchovného rozvoja spoločnosti a šírenie dobrého mena nášho mesta doma i v zahraničí

2008:
Igor Čombor – za ľudský prístup a za nadštandardnú zdravotnú starostlivosť o ob čanov mesta Tisovec a Rimavskej Píly
Elena Vacvalová – za vrelý vzťah k svojmu rodisku a jeho reprezentáciu
Ján Čepík – za dlhoročné pôsobenie v DH Hradovanka a futbalovom klube Tisovec
Spevokol EGT – za úspešnú reprezentáciu mesta na celoslovenských súťažiach Chrámová pieseň vo Zvolene a Mládež spieva v Banskej Bystrici
Eva Dolinajová – za dlhoročné vedenie mažoretkových súborov mesta a prácu v tisovskej miestnej kultúre pri príležitosti 15. výročia založenia Tisovských mažoretiek
Robert Fico – predseda vlády SR – za spoluprácu a pomoc samospráve mesta Tisovec

2009:
OFF Road Klub Tisovec – za propagáciu mesta v rámci piatich ročníkov O0FF Roadu v Tisovci
Milan Slabej – za čírenie dobrého mena mesta a vrelý vzťah k rodisku
Dušan Toth – reverend – za trvalé prechovávanie priateľstva k mestu a podporu projektu EGT

2010:
Ján Kováčik – prezident FK Dukla Banská Bystrica – za podporu športu a kultúry
Jolana Kuchtová
Júlia Hodoňová
Karol Hruška
Ľubomír Menzl
Mária Daxnerová – za humanitárnu zdravotnícku pomoc a účasť v protifašistickom odboji
Ján Rosiar ml. - za trénerskú činnosť vo FK CSM Tisovec a reprezentáciu mesta
Róbert Hurák – za aktívnu futbalovú činnosť a reprezentáciu FK CSM a mesta Tisovec
Vladimír Pašiak – za aktívnu činnosť v samospráve mesta Tisovec pri príležitosti 20. výročia miestnej územnej samosprávy

2011:
Marta Svobodová – za dlhoročnú prácu pedagóga, vedúcej DSZ Lykovienky, členky Komisie ZPOZ Človek – človeku a poslankyne mestského zastupiteľstva, za významný prínos v oblasti kultúrneho života nášho mesta
Jiří Brož – za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti kultúry a športu a úspešné pôsobenie v Mužskom speváckom zbore Dr. Sama Daxnera
Ivan Kubíni – za dlhoročné úspešné vedenie Speleoklubu Tisovec, za významnú prieskumnú a objaviteľskú činnosť spojenú s ochranou a propagáciou jaskýň Tisovského a Muránskeho krasu pri 60. výročí vzniku skupiny v Tisovci, ako aj organizovaného jaskyniarstva na Muránskej planine
Tomáš Geist – prezident FK Dukla Banská Bystrica (od r.2010) – za podporu a rozvoj športu v meste Tisovec

2012:
JUDr.Ján Caban - za aktívnu spoluprácu so samosprávou mesta Tisovec a lokálpatriotizmus k svojmu rodnému mestu
Ján Belica - za vynikajúce výsledky vo FK CSM Tisovec,  reprezentáciu mesta a nomináciu do Jedenástky Stredoslovenského futbalového zväzu za rok 2011
Mgr.Klemen tKéry - za dlhoročnú prácu pedagóga a riaditeľa Základnej školy  Dr. Vladimíra Clementisa v Tisovc ia za významný prínos vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže
Ing.Valéria Huňová - za dlhoročnú prácu v sociálnej oblasti, ľudský prístup k seniorom a občanom mesta Tisovec a m.č. Rimavská Píla a aktívnu prácu v samospráve mesta
Mgr.Dušan German - za šírenie myšlienok kresťanstva ,duchovnú obrodu ,za zlepšovanie spolupráce mesta Tisovec s Rimavským seniorátom, dlhoročnú prácu s mládežou a podporu  Evanjelického gymnázia v Tisovci

Výroba vápna v Tisovci- včera a dnes

Vytlačiť
Kategória: O meste
Dátum uverejnenia
Prečítané: 22483x

calmitVážení občania mesta Tisovec,

Vápno a mesto Tisovec sú dva pojmy, ktoré už dlhé roky patria neodlučne k sebe. Lokalita Tisovec sa zaraďuje medzi najstaršie výrobne vápna na Slovensku a výroba vápna je teda určitou časťou bohatého industriálneho dedičstva mesta Tisovec.

Čítať ďalej:Výroba vápna v Tisovci- včera a dnes

Shenandoah, IOWA - USA

Vytlačiť
Kategória: O meste
Dátum uverejnenia
Prečítané: 3340x

Domovská stránka: www.shenandoahiowa.net

Mesto Shenandoah, leží v povodí rieky Misouri v americkom štáte IOWA. Má zhruba 5500 obyvateľov. Obyvatelia mesta sú zamestnaní hlavne v drevospracujúcom a farmaceutickom priemysle alebo v poľnohospodársve. Shenandoah je nazývané aj "Mesto záhrad" z dôvodu sídla záhradníckej firmy, organizovania záhradníckeho festivalu a upravených záhrad v meste. V meste sa nachádza celkovo 18 parkov. V meste sa nachádza "Veľké historické múzemum." Športové vyžitie je možné v aquaparku, 18 jamkovom golfovom ihrisku či tenisových kurtoch.

Primátormi miest Tisovec a Shenandoah bolo podpísané Memorandum porozumenia

Nowy Żmigród - Poľská republika

Vytlačiť
Kategória: O meste
Dátum uverejnenia
Prečítané: 3064x

Domovská stránka:: www.nowyzmigrod.eu

Obec sa nachádza v juhozápadnej časti Podkarpadského vojvodstva a má prevažne roľnícky charakter. 9820 obyvateľov obce sa zaoberá hlavne poľnohospodárstvom, obchodom, remeselníctvom a lesným hospodárstvom. Obec je vybavená samosprávnym zdravotným strediskom, lekárňou, poštou, bankami a úradom polície.

Príroda:
Časť územia obce spadá do Magurského národného parku, s vybudovanými turistickými chodníkmi. Cez obec prechádza Zelená cesta: Kamień - Łysa Góra - Nowy Żmigród - Mytarz - Bucznik – Mrukowa.

Pamiatky:
Z pamiatok sa v obci nachádzajú hlavne kostoly ale aj:

 • Vojenský cintorín z obdobia 1. svetovej vojny
 • Hradisko "Walik" v oblasti Brzezova
 • Murované mešťanské domy z 18 a 19. storočia
 • pamiatkové chalupy nachádzajúce sa v obci

Kultúra a šport: 
Zastrešuje a menežuje ich Obecné kultúrne stredisko. Spadá tiež pod samosprávu.

Súbory záujmovej činnosti:

 • Ľudová hudba „Żmigrodzanie“
 • Hudobná skupina „Zimny Drań“
 • Spevácky zbor „Anawo“
 • Spevácky zbor „Pienciolinia“
 • Mládežnícky zbor „Acoustic Band“

Ludgeřovice - Česká republika

Vytlačiť
Kategória: O meste
Dátum uverejnenia
Prečítané: 3174x

Domovská stránka: www.ludgerovice.cz

Prvá písomná zmienka o obci je uvedená v zachovalej listine, zapísanej dňa 28.1.1303 na hrade Landeku. Je písaná latinsky a okrem iných svedkov je potvrdená i "Balderamom, richtárom z Rudgersdorfu". Týmto je dokumentovaná exsitencia obce "Rudgersdorf" (Ludgeřovice). Jej obyvatelia sa živili prácou v lese, jeho postupným klčovaním na poľnohospodársku pôdu. 
V 19. storočí začali obyvatelia dochádzať za prácou do rozrastajúcich sa čiernonuhoľných baní a hutí v Ostrave. Dodnes tam za prácou dochádza väčšina dospelých obyvateľov. Obec značne utrpela za tridsaťročnej vojny a tiež počas druhej svetovej vojny, v ktorej padlo na frontoch alebo bolo pri bojoch zabitých 250 obyvateľov, najmä mladých mužov. Do 18. storočia patrila obec k českej korune, resp. k Rakúsku. Po prehratej Rakúsko-Pruskej vojne patrila spolu s celým územím Hlučínska k Prusku, neskôr Nemecku, a to až do 4.2.1920, kedy sa toto územie stalo súčasťou Československej republiky, teraz Českej republiky. O nesmiernej pracovitosti obyvateľov svedčí to, že v rokoch 1945 až 1990 bolo v obci postavených alebo zrekonštruovaných viac ako 800 rodinných domov. Dňa 12.4.1995 bol predsedom poslaneckej snemovne obci udelený erb a vlajka obce. V erbe obce je strieborná hlavica biskupskej barly v červenom poli.

Putnok - Maďarská republika

Vytlačiť
Kategória: O meste
Dátum uverejnenia
Prečítané: 3872x

Domovská stránka: www.putnok.hu

Mesto Putnok je s počtom obyvateľov 8000 najväčšie mesto Gemera v Maďarskej republike. Bohatá, vyše 700-ročná história tohto mesta predurčuje Putnok aj v súčasnosti ako centrum hospodárstva, sociálno-kultúrneho a spoločenského života Gemera v Maďarskej republike.
Významný je pre rozvoj zamestnanosti strojárenský a textilný priemysel v meste. Z viacerých historických kultúrnych pamiatok je treba spomenúť najmä Szerényiho kaštieľ. Mesto veľmi aktívne podporuje rozvoj medzinárodných vzťahov v rámci Euroregiónu Slaná-Rimava. Svoje opodstatnenie má každoročne konaná výstava Gemer-Expo, ktorá nadobudla široký medzinárodný rozmer a utužila vzájomné vzťahy s partnerskými mestami zo Slovenska, Poľska a Francúzska.

Jarmočná sezóna otvorená

Vytlačiť
Kategória: O meste
Dátum uverejnenia
Prečítané: 22753x

phoca_thumb_l_jarmok00015Trhy a neskôr jarmoky boli dôležitou súčasťou života ľudí predošlých storočí. V samých počiatkoch boli trhy výsadou miest udeľovanou kráľom, prípadne neskôr zemepánom. V začiatkoch sa v kráľovských mestách konali výročné výkladné jarmoky štyrikrát do roka a týždenné trhy každú nedeľu. V deň sviatkov svätých sa konávali jarmoky a hodový jarmok na sviatok patróna kostola.

Čítať ďalej: Jarmočná sezóna otvorená

Partnerstvá

Vytlačiť
Kategória: O meste
Dátum uverejnenia
Prečítané: 6478x

Mesto Tisovec udržuje priateľské vzťahy z mestami a obcami z celého sveta. S ako prvým boli nadviazané partnerské vzťahy s maďarským mestom Putnok. Ďalej nasledovali česká obec Ludgeřovice, mesto Shenandoah v Iowa, USA, poľská stredisková obec Nowy Żmigród a mesto v Rumusku Tautii-Magheraus.

S týmito mestami a obcami udržuje Tisovec intenzívne partnerské vzťahy. Predstavitelia mesta, samosprávy, kultúrneho a športového života i bežní občania sú pozývaní na kultúrno-spoločenské podujatia konajúce sa v partnerských obciach a mestách. Naopak, ich predstavitelia sa zúčastňujú na významných podujatiach v našom meste.

Historické osobnosti

Vytlačiť
Kategória: O meste
Dátum uverejnenia
Prečítané: 7580xDr. Pavol Jozeffy

Dr. Pavol Jozeffy (1775-1848)

Základnú školu vychodil vo Vrbovciach. V rokoch 1788-1793 študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave a teológiu absolvoval v rokoch 1796-1798 na univerzite v Jene. Navštevoval aj univerzitu vo Wittenbergu a pedagogický ústav v Schnepfenthale.

Do roku 1799 pôsobil ako domáci učiteľ. V rokoch 1799-1801 bol evanjelickým kaplánom na Tešedíkovom hospodárskom inštitúte v Szarvasi, potom bol farárom v Aszóde a v Cinkote. Od roku 1820 bol farárom v Tisovci a od roku 1823 zastával funkciu superintendenta potiského dištriktu.

V Tisovci rozvíjal ľudovýchovnú činnosť, rozširoval racionálne hospodárenie, zavádzal pestovanie nových druhov ovocia. Bol iniciátorom založenia podporného peňažného spolku, knižnice, zaviedol povinnú 6-ročnú školskú dochádzku na evanjelických školách, dal postaviť nový kostol a školu.

V roku 1842 stál na čele posolstva , ktoré evanjelici adresovali panovníkovi do Viedne s úmyslom upozorniť ho na snahy zavedenia maďarčiny do škôl a kostolov (Prestolný prosbopis).

Bol autorom kázní a pastierskych listov.

Štefan Marko Daxner

Štefan Marko Daxner (1822-1892)

Študoval v Ožďanoch, Spišskej Novej Vsi, Rožňave a v rokoch 1840-1842 na evanjelickom lýceu v Bratislave. V rokoch 1842-1843 bol poslucháčom práva na evanjelickom kolégiu v Prešove. Advokátske skúšky zložil v Pešti v roku 1846. Ako advokátsky koncipient pôsobil v Rimavskej Sobote a v Pešti. Potom bol advokátom v Tisovci. V roku 1850 sa stal zástupcom štátneho komisára Gemersko-malohontskej župy v Rimavskej Sobote. Od roku 1859 pôsobil ako radca župného súdu v Nagykalló. Od roku 1861 bol druhým podžupanom Gemersko-malohontskej župy v Rimavskej Sobote, od roku 1865 prísediaci zmenkového súdu v Debrecíne a od roku 1872 hospodáril na svojom rodinnom majetku v Tisovci.

Bol spoluorganizátorom prvého celonárodného programu marcových liptovských Žiadostí slovenského národa v roku 1848, v ktorých stanovil základné politické smerovanie Slovenska. Za aktivity v slovenskom národnom hnutí ho 10.10.1848 zatkli a 3.11.1848 štatariálnym súdom v Plešivci spolu s J. Franciscim a M. Balkulínym odsúdili na trest smrti. V januári 1849 boli z väzenia vyslobodení. Stal sa kapitánom dobrovoľníckeho zboru.

Z jeho iniciatívy zvolali 6.6.1861 do Martina celonárodné zhromaždenie. Predložil mu vlastný koncept požiadaviek, ktoré vyústili do Memoranda národa slovenského. Podporoval vznik slovenského gymnázia v Revúcej. V rokoch 1862-1868 a 1872-1874 bol aj jeho hlavným dozorcom. Spolu s manželkou ho neustále finančne a materiále podporoval.

V Gemersko-malohontskom senioráte vyvinul osobitné úsilie na obranu slovenských cirkevných zborov a na legislatívnu podporu zriaďovania sirotincov a vdovských opatrovní.

Jeho hlavným záujmom spočiatku bola literatúra. Na bratislavskom lýceu založil humoristický časopis Buben, písal balady a drobné prózy. Spolu s A.H.Škultétym a J.Čipkom zbieral a adaptoval ľudové rozprávky, ktoré sú zapísané v Codexe tisovskom. Neskôr sa venoval politickej publicistike. Posmrtne vyšiel výber z jeho publicistiky a spomienok v knihe V službe národa (Bratislava 1958).

Svojou politickoorganizátorskou a publicistickou prácou sa zaradil medzi najvýznamnejšie postavy slovenskej politiky druhej polovice 19. storočia.

Jonatán Dobroslav Čipka

Jonatán Dobroslav Čipka (1819-1861)

Základnú školu vychodil v Tisovci. Študoval na Lýceu v Kežmarku a v Bratislave. Univerzitné štúdiá absolvoval v Jene v rokoch 1842-1943. Po štúdiách bol vychovávateľom u baróna Révaya v Mošovciach. V rokoch 1845-1847 bol učiteľom a evanjelickým kaplánov v Ratkovej. Od roku 1847 pôsobil ako farár v Drienčanoch.

Literárne sa začal prejavovať už počas štúdií v Kežmarku, kde pracoval v študentskom literárnom spolku. Písal a publikoval básne i preklady z nemčiny vo Fejérpatakyho kalendári a v jeho rubrike Slovenský pozorník. Spolu s A.H.Škultétym a Š.M.Daxnerom zapísal množstvo zozbieraných slovenských ľudových rozprávok do takzvaného Codexu tisovského, ktorý dlho patril medzi základné pramene pri vydávaní ľudových rozprávok. Ním zozbierané rozprávky vychádzali tiež vo Francisciho Slovenských povestiach, či Dobšinského Prostonárodných slovenských povestiach. Spolu s A.H.Škultétym vydával zábavník Zornička, zábavník pre dietky, priekopnícke to dielo v našej literatúre pre mládež. Tu publikoval množstvo vlastných próz i poézie určenej práve deťom. Inšpiroval sa predovšetkým rozprávkou, využil tiež skúsenosti kňaza a učiteľa na nevyhnutné mravoučné zakončenie svojich prác.

Gustáv Lojko

Gustáv Lojko - Hostivít Tisovský (1843-1871)

Základné vzdelanie nadobudol v Tisovci. V rokoch 1853-1855 študoval na gymnáziu v Rimavskej Sobote, v rokoch 1855-1856 v Levoči a od roku 1856 v Těšíne, kde bol činný v študentskom spolku Slávia. V roku 1863 maturoval v Prešove. Potom študoval teológiu a filozofiu vo Viedni, kde pracoval v študentskom spolku Tatran.

V rokoch 1866-1871 pôsobil ako riadny profesor na Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej, kde vyučoval slovenčinu, nemčinu, latinčinu a gréčtinu. Zároveň na Učiteľskom semenisku (ústave) vyučoval kreslenie. Hneď po príchode do Revúcej sa venoval osvetovej činnosti, pomáhal zakladať a rozvíjať ochotnícke divadelníctvo v Revúcej. Jeho zásluhou v tomto období vzniklo aj divadelnícke hnutie v rodnom Tisovci, kde vybudoval aj javisko.

Popri pedagogickej a ľudovýchovnej práci sa tiež venoval až do svojho náhleho skonu literárnej tvorbe. Debutoval ako 22-ročný veršami Hlasy z cudziny, a v roku 1866 mu vyšla zbierka Spomienky. Počas pôsobenia v Revúcej mu vyšla zbierka Zvuky gemerské. Napísal tiež Dejiny literatúry všeslovanskej, latinskej a gréckej, ale rukopis sa nezachoval. Pokúsil sa napísať aj drámu Bratovrah. Poviedkami, besednica, fejtónmi i historickými, folklórnymi a pedagogickými článkami prispieval tiež do časopisov a novín Orol, Sokol, Pešťbudínske vedomosti, Národné noviny, Praha, Cirkevné listy i do almanachu Tatran.

August Horislav Škultéty

August Horislav Škultéty (1819-1892)

Ľudovú školu navštevoval v rodisku. Nižšie triedy gymnázia absolvoval na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici a vyššie v Kežmarku v rokoch 1833-1836. V rokoch 1836-1839 študoval teológiu na evanjelickom lýceu v Bratislave, kde od roku 1839 bol námestníkom profesora Juraja Palkoviča na Katedre reči a literatúry českoslovanskej. V rokoch 1841-1848 bol kaplánom u superintendenta Pavla Jozeffyho v Tisovci. V rokoch 1848-1850 bol farárom v Dlhej Vsi a v rokoch 1850-1852 v Rozložnej. V rokoch 1862-1874 pôsobil na Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej. Po jeho násilnom zatvorení začas žil u Štefana Marka Daxnera v Tisovci. V rokoch 1875-1891 bol farárom v Kraskove.

Patril k najprogresívnejšie zmýšľajúcim štúrovcom a predstaviteľom slovenského emancipačného hnutia 19. storočia, ktorí horlili za sociálne a kultúrne povznesenie slovenského národa.

Počas pôsobenia v Tisovci patril k zakladateľom verejnej čitárne a cirkevnej knižnice, v ktorej bol zároveň prvým knihovníkom, spolku miernosti, nedeľnej školy i hospodárskeho spolku. Pre svoj zápas o rozvoj národného života Slovákov bol v revolučných rokoch 1848-1849 zatknutý a vyšetrovaný štatariálnym súdom v Plešivci.

Svojou pôvodnou tvorbou sa významne zaslúžil o rozvoj slovenskej literatúry, zvlášť v oblasti pre deti a mládež. V roku 1840 ako prvý zo štúrovcov vydal zbierku svojej poézie Básne. V roku 1842 bol spoluzostavovateľom Zpěvníka evangelického, do ktorého prispel 7 piesňami. Pre potreby vznikajúcich spolkov miernosti vydal v rokoch 1846-1847 spis Beda a rata. V tých istých rokoch spolu s Jonatanom Dobroslovam Čipkom a Štefanom Markom Daxnerom vydal dva zväzky Zorničky, zábavníka pre dietky, prvého diela pre deti napísaného v spisovnej slovenčine. Ich pokračovaním boli dva zborníky Rečňovanka pre slovenskje školi, vydané v rokoch 1850 a 1855, ktoré ovplyvnili slovenskú vlasteneckú, jazykovú a estetickú výchovu na slovenských školách. Spolu s Daxnerom a Čipkom zapísal zozbierané slovenské ľudové rozprávky do Codexu tisovského, ktorý sa neskôr stal prameňom k Dobšinského Slovenským povestiam.

Významný je jeho podiel na rozvoji slovenského školstva a pedagogiky. Stal sa členom prípravného výboru pre založenie Prvého slovenského gymnázia v Revúcej, ktoré dňa 16.9.1862 otvoril. Pôsobil v ňom ako profesor náboženstva, slovenského jazyka a dejepisu až do jeho násilného zrušenia v roku 1874. Zároveň bol prvým správcom tohto gymnázia, zaslúžil sa o jeho duchovný a hmotný rozvoj. Počas dvanásťročného pôsobenia v revúckom gymnáziu napísal 14 učebníc, ktoré ostali v rukopise. Pre dejiny školstva a pedagogiky sú významné Pamäti Slov. ev.a.v. gymnasia a s ním spojeného Učiteľského semeniska vo Veľkej Revúci, vydané v roku 1889.

Bohuslav Nosák - Nezabudov

Bohuslav Nosák-Nezabudov (1818-1877)

Základné vzdelanie získal u otca v Čiernej Lehote. V rokoch 1829-1831 študoval na gymnáziu v Dobšinej, v rokoch 1831-1838 na lýceu v Levoči. Súčasne súkromne študoval slovanské jazyky, najmä srbčinu a ruštinu. V rokoch 1838-1840 študoval teológiu na lýceu v Bratislave a v roku 1840 bol vysvätený za kňaza.

Bol kaplánom u Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši, súkromným učiteľom v Pešti. Od roku 1845 bol Štúrovým pomocníkom v redakcii Slovenských národných novín a Orla tatranského v Bratislave. V rokoch 1848-1849 sa aktívne zúčastnil slovenského povstania, počas ktorého bol druhým tajomníkom Slovenskej národnej rady. Po revolúcii žil ako úradník v Ratkovej, Revúcej, Rožňave, Muráni.

V roku 1867 bol prepustený zo služby a utiahol sa k bratovi do Sabinova. Tu sa venoval národnobuditeľskej, spisovateľskej a prekladateľskej tvorbe.

Písal vlastenecké a príležitostné básne, ódy, veršoval ľudové povesti a balady. Zaujímavé sú jeho balady Lenina zkála, Zkázka o polednici. Napísal cestopis zo Zakarpatskej Ukrajiny, opísal tiež rodný kraj - Spomienky potiské, v poézii čerpal zo slovenských motívov - Spevy tatranské, spracoval aj historické témy - Kamzík, Laborec. V publicistike sa zameral na spravodajstvo zo slovenského národného života, bol autorom politických článkov, hospodárskych informácií i biografických recenzií. Prekladal z latinčiny, angličtiny, nemčiny, poľštiny, srbčiny, chorvátčiny, ale najmä z ruštiny, čím sa slovenská verejnosť oboznamovala s dielami popredných predstaviteľov svetovej literatúry.

Dr. Samo Daxner

Dr. Samo Daxner (1856-1949)

Ľudovú školu vychodil v Tisovci, gymnázium v Revúcej. Tu sa zapájal do činnosti hudobného súboru, ktorý hrával najmä počas a po divadelných predstaveniach. Keď bol oktavánom, dirigoval školský študentský spevokol.

Právo študoval v Budapešti. Potom hospodáril na svojom majetku a vykonával advokátsku prax. Ako advokát obraňoval slovenských národovcov (K. Salva, D. Lauček) proti útokom maďarských šovinistov. V roku 1918 patril k signatárom martinskej Deklarácie slovenského národa. V rokoch 1919-1922 bol gemersko-malohontským županom. V rokoch 1922-1925 bol senátorom Národného zhromaždenia.

V kultúrnej a osvetovej práci sa zameriaval na povznesenie kultúrnej a vzdelanostnej úrovne slovenského ľudu. V Tisovci založil hasičský spolok, slovenský spevokol, organizoval večierky, koncerty, divadelné predstavenia a opery. Bol režisérom, dramaturgom i dirigentom ochotníckeho divadla v Tisovci. Poslovenčil text Smetanovej Predanej nevesty, ktorej prvé dejstvo pod jeho vedením zahrali tisovskí ochotníci už v roku 1903. Nacvičil tiež operu V studni od Viléma Blodka. Zbieral a harmonizoval slovenské ľudové piesne, prispieval svojimi článkami do periodík Národné noviny, Dom a škola, Obzor, Slovenské listy, Cirkevné listy. Spolupracoval s Teréziou Vansovou pri redigovaní Dennice. V roku 1881 vydal prvý slovenský Hasičský cvičebník.

Aktivity vyvíjal ako činovník evanjelickej a.v. cirkvi. Pre svoje národné cítenie často mal aj tu problémy. V roku 1892 bol pozbavený funkcie cirkevného inšpektora. Patril k trinástim bývalým študentom Prvého slovenského gymnázia organizovaných Jozefom Škultétym, ktorí v roku 1933 podporili oživenie gymnázia v Revúcej.

Clementis

Dr. Vladimír Clementis (1902-1952)

Základné vzdelanie získal v Tisovci. V rokoch 1913-1921 študoval na gymnáziu v Skalici. Právo vyštudoval na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, z toho dva semestre strávil na univerzitách v Nemecku a vo Francúzsku. Počas štúdií v Prahe bol spoluzakladateľom skupiny a časopisu DAV, v ktorom pracoval až do jeho zániku v roku 1937. Do roku 1939 mal advokátsku kanceláriu v Bratislave. V politických procesoch obhajoval príslušníkov robotníckej triedy a členov KSČ. Po rozbití republiky emigroval do Francúzka, odtiaľ do Anglicka. V Londýne pôsobil ako publicista, vystupoval v československom rozhlasovom vysielaní BBC, kritizoval klérofašistický režim na Slovensku, napísal a vydal viaceré štúdie, redigoval Nové časy.

Po oslobodení bol poslancom Národného zhromaždenia a štátnym tajomníkom na Ministerstve zahraničných vecí. V rokoch 1948-1950 bol ministrom zahraničných vecí.

V marci 1950 ho krivo obvinili z intelektuálskeho vzťahu k robotníckej triede a strane, z maloburžoáznej kolísavosti. V januári 1951 ho zatkli a 20.-28. 11.1952 bol v Prahe odsúdený na trest smrti. Rozsudok bol vykonaný 3.12.1952. V roku 1963 bol politicky i občiansky plne rehabilitovaný.

Jeho predvojnová publicistická činnosť je v základe zhrnutá v dvoch zväzkoch pod názvom Vzduch našich čias (1967). Londýnska publicistika vyšla v knihe Odkazy z Londýna (1947). V londýnskej emigrácii vydal aj viacero brožúr politického obsahu, zostavil dva zborníky slovenskej poézie Zem spieva (1942) a Hnev svätý (1944). Z jeho literárneho diela tematicky vybočujú knihy Nedokončená kronika (1964), v ktorej spomína na detstvo, dospievanie a rodinné prostredie, a korešpondencia s manželkou Lídou Listy z väzenia (1969).

Ľudovít Vansa (1835-1873)

Hudobný skladateľ, a pedagóg, zberateľ ľudových piesní. Vyštudoval hru na klavír v Hudobnovzdelávacom ústave J. Prokscha v Prahe, kde neskôr pôsobil aj ako pedagóg. Po onemocnení od roku 1869 žil v Rimavskej Píle, kde sa venoval zbieraniu hudobného folklóru. Autor prvých slovenských skladieb na texty slovenských básnikov. Autor piesne "Kolo Tatier čierňava" na text Sama Tomášika, "Preletel sokolík" na text Janka Matúšku, "Hoj, traja sokoli" na text Janka Francisciho - Rimavského, "Hoj, bystrý a smelý" na text A. H. Škultétyho a iné. Vydal "Piesne sokolov tatranských" venované Daxnerovi, Bakulínimu, Franciscimu. Okrem pôvodnej tvorby zozbieral a zapísal nápevy vyše 250 ľudových piesní. Venoval sa aj hudobnej teórie, najmä národnému štýlu v hudbe.

Daniel Záboj Lauček (1846-1911)

Básnik, beletrista, dramatik, filozof, evanjelický kňaz. Už počas štúdií v Levoči sa predstavil svojimi básňami "Zdroj", "Mánom", "Slovensku" a "Doma". Využíval v nich mytologickú symboliku. Publikoval tiež báje a lyrické piesne s ľúbostnými motívmi. Venoval sa aj filozofii a literárnej vede, najmä v prácach "Slovesnosť" a "Ľudské povedomie". K próze sa dostal cez úpravy ľudových rozprávok, ktoré publikoval v DENNICI. Presadil sa najmä ako dramatický autor hier "Úklad a matka", "U zôr", "Báseň", "Irina" a "Baltazár". Napísal aj práce o "Cyrilovi a Metodovi", "Bibliografiu Mateja Hrebendu", prekladal z nemčiny a latinčiny. Ako kaplán pôsobil u svojho otca Imricha Laučeka v Rimavskej Píle, u J. M. Urbana v Hlbokom. Po obvinení z panslavizmu žil 5 rokov u Š. M. Daxnera na jeho majetku v Suchých Doloch. Potom žil v exile u Lupoje, neskôr v Nanticoke (USA), kde neskôr aj zomrel.

Ján Vansa

Ján Vansa (1846-1922)

Evanjelický farár, ľudovýchovný pracovník, básnik, náboženský spisovateľ, publicista. Počas štúdií v Levoči bol spoluzakladateľom rukopisného časopisu VESNA, prispieval aj do zábavníka NAPRED. V poézii čerpal námety z ľudovej tvorby, presadil sa najmä romantic. a historickými poviedkami. Vynikajúci kazateľ, autor kázní, príležitostných rečí a úvah. Roku 1893 inicioval vznik Píľansko-hačavského potravného a úverového družstva, ktoré vykonávalo nákupnú, predajnú i bankovú činnosť a malo vlastnú obchody. Zaoberal sa včelárstvom, starostlivosťou o včelín po celý rok, zaoberal sa pomológiou, zvlášť pestovaním jabloní. O tejto problematike publikoval aj články. Ochotnícky šíriteľ slovenských kníh a časopisov. Jeho činorodý život inšpiroval jeho manželku Teréziu Vansovú.

Terézia Vansová

Terézia Vansová (1857-1942)

Spisovateľka, redaktorka, publicistka, národná a osvetová pracovníčka, aktivistka ženského hnutia ŽIVENA. Pochádzala z národne uvedomelej rodiny, kde na ňu od detstva vlývali buditeľské akcie a úsilia slovenských národovcov. Venovala sa etnografii - v roku 1899 venovala kolekciu bábik v ľudových krojoch z Rimavskej Píly a Tisovca Národopisnej výstave v Prahe. Venovala sa gastronómii - zozbierala vyše 900 receptov, ktoré zoradila do "Novej kuchárskej knihy". Znalkyňa regionálnej histórie - Zvolena a Rimavskej Píly. Popredná predstaviteľka slovenského literárneho realizmu. Autorka básní, próz i divadelných hier. Je autorkou prvého ženského románu na Slovensku napísaného ženskou rukou "Sirota podhradských" i prvého hororového románu "Kliadba". Autorka rozpomienok na život na vtedajších dedinách "Paľko Šuška", "Danko a Janko", "Z fary a zo školy". Autorka biografie vlastnej matky - Terézie Medveckej, rodenej Lange i svojho muža - Jána Vansu. Podporovateľka ochotníckeho divadla v Tisovci "Potopa", "Svedomie" a "Môj Jožko". Zakladateľka a redaktorka prvého ženského časopisu na Slovensku DENNICA.

Matej Hrebenda

Matej Hrebenda (1796-1880)

Ľudový spisovateľ, kolportér slovenských kníh, zberateľ ľudových piesní. V detstve a mladosti pôsobil ako mendík, neskôr hlásnik na Krokave a v Hačave, kde od roku 1820 až do svojej smrti žil.

Autor príležitostných a gratulačných veršov na melódie ľudových a duchovných piesní. Zozbieral ľudové piesne. Zbieral vzácne knihy po Slovensku rozširoval knihy slovenských autorov. Životné osudy a zážitky z ciest po Slovensku opísal vo "Vlastnom životopise". Svoje vzácne knižné zbierky daroval študentským knižniciam, revúckemu gymnáziu i Matici slovenskej. Svojou kolportážou ovplyvnil kultúrny život na Slovensku. I keď sám nevidomý, predsa viedol Slovenský ľud za svetlom poznávania.

Cirkvi

Vytlačiť
Kategória: O meste
Dátum uverejnenia
Prečítané: 9323x

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Tisovec

Katolícky farár: ThDr. Ján Kundrík, PhD.
Kontakt: Tisovec, Sládkovičova 258,
Tel.č.: 048/619 9421

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. so sídlom v Tisovci

Evanjelický farár: Mgr. et Mgr. Radoslav Naď 
Kontakt: Tisovec, Malinovského 3,
Tel.č.: 047 5494222 / 0915 805322
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
web: www.tisovec.estranky.sk

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Rimavskej Píle

Evanjelický farár: Ján Belica
Kontakt: Rimavská Píla, Vansovej 1,
Tel.č.: 047/5493 483

Bratská jednota baptistov cirkevný zbor Klenovec,
Misijná stanica Rimavská Píla

Administrátor misijnej stanice: BJB Ing. Ivan Kriška
Kontakt: -

Priemysel

Vytlačiť
Kategória: O meste
Dátum uverejnenia
Prečítané: 9822x

Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s.

Daxnerova 756, 980 61 Tisovec
Telefón: +421 (0) 47 5494400
Fax: +421 (0) 47 5494311
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Web: www.csmtisovec.sk

Počet zamestnancov:
Predmet činnosti: výroba, predaj a servis stavebných strojov a príslušenstva

TISWOOD s.r.o..

Daxnerova ul.1411
980 61 Tisovec
- výroba a predaj garníž a komponentov
- rezanie a sušenie bukových prírezov
- predaj odpadového dreva
kontakt: 047/ 54 94 300
kontakt na predajňu:  0908 032 462 Lýdia Magyarová

 Calmit, spol. s.r.o.

Centrála:

Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
Sekretariát riaditeľa: 02/5465 4298 Fax: 02/5477 7439
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Web: www.calmit.sk 

Závod Tisovec

Sekretariát riaditeľa: Tel/Fax: 047/ 5616111
Odbyt: 047/5616126 Fax: 047/5616129
Spojovateľ: 047/5616110
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Počet zamestnancov: 66
Predmet činnosti: výroba a odbyt vápna, mletých vápencov, odsírovacej zmesi, cevamitu, vápencových dŕv vrátane ich priameho predaja

Emkatex, s.r.o.

Daxnerova 751, 980 61 Tisovec
Tel. č.: 047/5522141
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Počet zamestnancov v HPP: 38
Predmet činnosti: textilná a odevná výroba

Školstvo

Vytlačiť
Kategória: O meste
Dátum uverejnenia
Prečítané: 22199x

Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec

Riaditeľ: PaedDr. Katarína Dominiková
Zástupca riaditeľa: PaedDr. Anna Keletiová
Výchovný poradca: Ing. Miroslava Kochanová

Počet žiakov: 381
Počet zamestnancov: 45 (z toho 31 pedagógov)

Kontakty: Tisovec, Francisciho 803
Tel. č.: 047/549 32 07
web: www.zs-tisovec.edupage.org
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Školská jedáleň pri ZŠ
Vedúca: Janette Balážiková 
Tel. č.: 047/549 33 09

Evanjelické gymnázium Tisovec

Riaditeľ: PhDr. Helena Pašiaková, PhD.
Zástupca riaditeľa: Mgr. Ľubomíra Petricová

Počet študentov: 257 
Počet zamestnancov: 32 (z toho 22 pedagógov)

Kontakty: Tisovec, Jesenského 836
Tel./Fax: . 00421 47 55 11 700, f. č. 00421 47 55 11 788 
web: www.egt.sk
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Stredná odborná škola Tisovec

Riaditeľ: Ing. Anna Kožiaková
Zástupca riaditeľa: Ing. Miroslav Sihelský

Počet študentov: 171
Počet zamestnancov: 32 (z toho 17 pedagógov)

Kontakty: Tisovec, Jesenského 903
Tel. č.: 047/5493 212
web: http://www.sostisovec.eu
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.  

Školský internát pri SOŠ
Tel. č.: 047/5493 216

Základná umelecká škola Tisovec

Riaditeľ: Mgr.Milan Matucha

Počet žiakov: 144
Počet zamestnancov: 9 (z toho 8 pedagógov)

Kontakty: Tisovec, Francisciho 803
Tel. č.: 047/5493 272

Materská škola Tisovec

Riaditeľ: Júlia Hodoňová
Zástupca riaditeľa: Beáta Cibuliaková

Počet detí: 85
Počet zamestnancov: 14 (z toho 8 pedagógov)

Kontakty: Tisovec, Daxnerova 1085
Tel. č.: 047/549 35 17
web: http://mstisovec.webnode.sk
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Školská jedáleň pri MŠ
Vedúca: Soňa Denešová
Tel. č.: 047/549 35 17

Materská škola Rimavská Píla

Riaditeľ:Andreja Medveďová 

Počet detí: 21
Počet zamestnancov: 3 (z toho 2 pedagógovia)

Kontakty: Rimavská Píla, Vansovej 231
Tel. č.: 047/5493 492
web: http://www.msrimpila.estranky.sk
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

História

Vytlačiť
Kategória: O meste
Dátum uverejnenia
Prečítané: 9721x

Tisovec je mesto rozkladajúce sa na brehu rieky Rimavy. Pomenovanie dostalo od názvu stromu tis.

Najstaršie osídlenie lokality Tisovec spadá do mladšej doby bronzovej, o čom svedčí archeologicky preskúmané pohrebisko.

Tisovec je staré banské mesto, ktorého vznik sa datuje 13. storočím. Prvá, doposiaľ známa písomná zmienka o Tisovci, pochádza z roku 1334. Túto listinu vydal kráľ Karol Róbert na Vyšehrade, kaločskému arcibiskupovi Ladislavovi a sedmohradskému vojvodovi Tomášovi pri vzájomnej výmene majetkov. V uvedenej listine sa Tisovec spomína ako Tyzolc.

Na prelome 14. a 15.storočia sa Tisovec v listinách spomína ešte ako dedina, z toho vyplýva, že na mestečko mohol byť povýšený koncom 15. a začiatkom 16. stor.

V druhej polovici 15. stor. nastala v Tisovci zmena vlastníckych vzťahov, pretože vymreli dovtedajší vlastníci majetkov v Tisovci- Sečéniovci. Ich majetok sa "po praslici" rozdelil na dve časti medzi Lošonciocov a Orságovcov z Gutu.

V hospodárskom rozvoji Tisovca bola určujúcim činiteľom ťažba železnej rudy.

Koniec 16. stor. predstavuje pre Tisovec prelomové obdobie. Okrem šírenia reformácie, ktorá sa šírila prostredníctvom Muránskeho bratstva evanjelických kazateľov, nastali opäť majetkové zmeny, keď tisovské majetky dostali do svojich rúk tri rody: Kubíniovci, Forgáčovci a Náriovci (z prvkov ich rodových erbov vznikol aj mestský erb Tisovca). Navyše mesto neobišli ani turecké vojny. Od r. 1596 sa zvýšilo turecké nebezpečenstvo a Tisovec sa na viac ako pol storočie dostal do stredobodu záujmu jágerského pašu.

V 17. stor. sa celková nepriaznivá situácia v Uhorsku (protihabsburské povstania) prejavila aj v Tisovci. Pri strete Bočkajových vojsk s Turkami, zachvátili plamene kostol, faru a iné budovy. V tejto situácii sa v Tisovci nekonali trhy ani jarmoky, na ktoré bolo mesto právom hrdé. V roku 1675 získal Tisovec mýtne právo a o tri roky neskôr na žiadosť Adama Forgáča udelil mestu cisár Leopold I. v poradí druhé právo konať trhy. No situácia nasledujúcich rokov nebola naklonená ich rozvoju, preto nastáva úpadok a postupný zánik tisovských trhov. Medzi ďalšie rany, ktoré mesto postihli patril pohyb tökölyovských vojsk, rekatolizácia, či invázia kobyliek, ktorá zničila celú úrodu a v roku 1710 mor. Počas povstania Františka II. Rákociho sa Tisovec pridal na stranu povstalcov, čo prinieslo nemalé obete na poľnohospodárstve, potravinách a železiarskej výrobe.

Po szatmárskom mieri nastalo obdobie postupnej rekonštrukcie a hospodárskeho rozvoja mesta. V roku 1765 Pavel Kramer založil mlyn na výrobu papiera a v roku 1800 bola založená papiereň. V Tisovci bolo rozšírené krajčírske, kováčske, kolárske, sudárske, garbiarske, či čižmárske cechovníctvo. V roku 1783 bola postavená vysoká pec, ktorá sa v 40-tych rokoch 19. stor. stala najväčším producentom surového železa v Uhorsku. Opätovne sa objavuje snaha o obnovenie starých trhových výsad, ktoré boli po tretíkrát mestu priznané panovníčkou Máriou Teréziou. Trhy sa mohli konať každý týždeň (v pondelok) a výročné trhy sa uskutočňovali štyrikrát do roka.

Tisovec bol činným mestečkom aj počas štúrovskej doby. Pôsobil tu farár Pavol Jozeffy, ktorý sa venoval najmä osvetovej práci. V meste sa zakladali spolky miernosti, ale aj knižnice, nedeľná škola i čitateľský a hospodársky spolok. Pôsobili tu významní národovci ako August Horislav Skultéty, zakladateľ mestskej knižnice, Samuel Hojč, Daniel Lichard, Jonatan Dobroslav Čipka a iní.

V Tisovci zaznamenávame aj prvé snahy o konštituovanie slovenského národa.

Koncom roku 1847 žil v meste Tisovec Štefan Marko Daxner, ktorý sformuloval politický program, či Memorandum národa slovenského, ktoré bolo prijaté 6-7. júna 1861 v Martine. Z jeho iniciatívy 30 000 slovenských obyvateľov Malohontu žiadalo viedenské ministerstvo o zriadenie slovenského gymnázia v Tisovci. Po odmietnutí podporovali zriadenie gymnázia v Revúcej. Básnikom štúrovskej generácie, žijúcim v Tisovci, bol Gustáv Lojko - Hostivít Tisovský, ktorý pôsobil na prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej a podporoval ochotnícke divadelníctvo. Známy je aj horlivý zástanca Štúrovej slovenčiny Bohuslav Nosák Nezabudov.

V osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch 19. stor. a v prvom desaťročí 20.stor.

významnú úlohu v prebúdzaní slovenského národného povedomia zohrali ženy. Veľký podiel na tom mala spisovateľka Terézia Vansová, ktorá založila v Tisovci spolok slovenských žien Živena a v Rimavskej Píle vydávala ženský časopis Dennica (1898-1909).

Obdobie zvýšeného maďarizačného útlaku po rakúsko-uhorskom vyrovnaní (po r. 1867) je svetlou stránkou histórie Tisovca. Kultúrno-spoločenský život v tomto období bol mimoriadne bohatý. Aktivizovalo sa ochotnícke divadlo, spevokol (vedený Dr. Samuelom Daxnerom) i hasičský spolok. V roku 1896 bola založená Tisovská sporiteľňa. V roku 1903 sa v Tisovci po prvýkrát na Slovensku nacvičilo v slovenskom jazyku prvé dejstvo Smetanovej opery Predaná nevesta a o štyri roky neskôr opera V studni.

Hospodárske pomery na začiatku 20.stor. neboli priaznivé v dôsledku hospodárskej krízy. Vysoká pec nepracovala pre nedostatok surovín. Okrem železiarní a vápenky bol v Tisovci i kameňolom, elektráreň, píla a bryndziareň, ktorá vyvážala bryndzu aj do USA. Kultúrny život nadviazal na tradície spred roku 1918.

Počas druhej svetovej vojny sa výrazne prejavila protifašistická orientácia. Miestni obyvatelia poskytovali materiálnu pomoc partizánom v tisovských horách a sídlila tu i poľná nemocnica v budove dnešného evanjelického gymnázia.

Po skončení vojny sa tisovský rodák Vladimír Clementis dostal do novej československej vlády, v ktorej zastával funkciu štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí. Svoju politickú kariéru zavŕšil ako minister zahraničných vecí. Neskôr bol nespravodlivo obvinený z buržoázneho nacionalizmu a roku 1952 popravený.

Demografia

Vytlačiť
Kategória: O meste
Dátum uverejnenia
Prečítané: 10961x

Počet obyvateľov mesta Tisovec a m. č. Rimavská Píla

ROK 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Počet obyvateľov 4217 4210 4192 4195 4195 4107 4133 4110 4089 4071

Zmeny

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Prihlásení na trvalý pobyt 38 49 65 47 53 52 72 55 48 50
Prihlásení na prechodný pobyt - - 27 28 26 23 22 27 54 59
Odhlásení z trvalého pobytu 60 52 69 67 65 52 57 52 40 43
Narodenie 30 39 34 34 56 41 37 34 18 23
Úmrtie 46 78 61 58 67 59 54 50 62 49
Uzavretie manželstiev - - 18 25 27 14 27 30 18 12

Geografia

Vytlačiť
Kategória: O meste
Dátum uverejnenia
Prečítané: 15933x

DSC 0002aTisovec sa nachádza v mohutnom horstve Slovenského Rudohoria, v závere širšej časti údolia rieky Rimavy. Tisovec tvoria dve katastrálne územia - Tisovec a Rimavská Píla s celkovou výmerou 12.343 ha. Jeho východná hranica prebieha cez vrcholové výškové kóty horstiev Nižný Javor, Ostrica, Sarkanica, klesajúc smerom až k lokalite Dielik. Ďalej pokračuje cez lokality Tri chotáre, Salašiská, Tŕstie a Paseku, pozvoľna prebiehajúc do polohy južnej hranice, ktorá v ďalšom úseku prechádza po vodnom toku Zárubný potok, ďalej cez rieku Rimavu, lokalitu Murgašovo a Laz. V smere z juhu na sever západná hranica prechádza vedľa vrchu Klen, Tepličné, Kostolný vrch. Bánovo a Diel. Severná hranica pokračuje smerom na vrch Dielik, Ždiar a južne od Fabovej hole pokračuje až po lokalitu Chotár.

Čítať ďalej:Geografia

Symboly mesta

Vytlačiť
Kategória: O meste
Dátum uverejnenia
Prečítané: 9480x

Erb mesta

Erb Tisovca
Mestský erb – je základný symbol mesta, od ktorého sa odvodzujú ďalšie mestské symboly, predovšetkým pečať mesta a vlajka mesta. Súčasný mestský erb je z roku 1978. V jeho hornej polovici modrého deleného štítu je zobrazená strieborná korunovaná Panna Mária; v dolnej polovici štítu je obrnené rameno, držiace tri ruže. Autorom výtvarného návrhu je Mgr. Klement Kéry.
História vzniku erbu:
Do 15. storočia si slovenské mestečká do svojich pečatí a erbov najčastejšie volili erbové figúry svojich zemepánov. Inak to nie je ani v prípade Tisovca. Súčasný erb vznikol spojením erbov troch najvýznamnejších rodín z konca 16. storočia. Z erbu najväčšieho zemepána na malohonte Žigmunda Forgáča pochádza dlhovlasá žena s korunkou na hlave, pravá ruka s troma bielymi ružami pochádza z barónskeho erbu Pavla Ňáriho a šabľou ozbrojené rameno je prevzaté z erbu Kubíniovcov.

 

Pečať mesta

Pečať Tisovca
Pečať mesta – je okrúhla, s kruhopisom Pečať mesta Tisovec, uprostred s erbom mesta. Uschováva ju primátor mesta.
História mestskej pečate:
Najstaršou zachovanou heraldicko-sfragistickou pamiatkou zo 17. storočia je pečatidlo SIGILLVM+OPIDI+TISOLC. V hornej časti pečatného poľa je zobrazená korunovaná Panna Mária; v dolnej časti obrnené rameno s troma ružami. Symbol v hornej časti pečatného poľa bol veľmi pravdepodobne pôvodný, pred 17. storočím jediný symbol Tisovca. Rameno v dolnej časti erbu má svoj pôvod v zemepanskom rodovom erbe. Pečatidlo zo 17. storočia sa používalo až do vytvorenia nového pečatidla roku 1845. Aj to však vo svojom pečatnom poli opakovalo tradičný mestský symbol.

 

Vlajka mesta

Vlajka Tisovca
Vlajka mesta – má pomer strán 2:3 a je ukončená lastovičím chvostom (zástrihom), siahajúcim do jednej tretiny jej dĺžky. 

Znelka mesta

Autor: Mgr. Milan Matucha

Prehrajte si znelku:

VYHLÁSENIE VZN MESTA TISOVEC

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 2815x

Dňa 06.09.2017 bolo vyvesené v zmysle §6 ods. 8 a 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Tisovec:

Čítať ďalej:VYHLÁSENIE VZN MESTA TISOVEC

Záverečný účet mesta Tisovec za rok 2016

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 1977x

radnica

Mesto Tisovec spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2016 do záverečného účtu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Čítať ďalej:Záverečný účet mesta Tisovec za rok 2016

Oznam pre občanov

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 2192x
Mestský úrad v Tisovci oznamuje občanom, že dňa 1.6.2017 v stredu  bude pokladňa a evidencia obyvateľstva z technických príčin zatvorená.
 

Oznam pre občanov

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 2136x

Mestský úrad v Tisovci oznamuje občanom, že dňa 1.6.2017 vo štvrtok  bude pokladňa a evidencia obyvateľstva z technických príčin zatvorená.

Informácia o projekte „Mestská kompostáreň Rudov dvor“

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 2314x

Milí občania, v minulom období keď bol v platnosti predchádzajúci zákon o odpadoch č. 223/2001 Z. z.
mesto uplatňovalo výnimku zo zabezpečenia vykonávania triedeného zberu biologického odpadu

Čítať ďalej:Informácia o projekte „Mestská kompostáreň Rudov dvor“

Rozhodnutie-ÚPD, zmeny a doplnky č. 2

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 2263x

Výzva na predloženie zámerov k Zmenám a doplnkom územno-plánovacej dokumentácie

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 2269x

Mesto Tisovec v roku 2015 pristúpilo k aktualizácií územno-plánovacej dokumentácie (ďalej len ako „ÚPD“).

Čítať ďalej:Výzva na predloženie zámerov k Zmenám a doplnkom územno-plánovacej dokumentácie

Modernizácia systému osvetlenia telocviční v Tisovci - Záverečná správa

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 5755x

mestsky urad

Mesto Tisovec realizovalo projekt s názvom „Modernizácia systému osvetlenia telocviční v Tisovci“, ktorého cieľom bolo zlepšiť podmienky cvičebného priestoru kvalitatívne lepším systémom osvetľovania, znížiť jeho energetickú náročnosť a náklady na údržbu.

Čítať ďalej:Modernizácia systému osvetlenia telocviční v Tisovci - Záverečná správa

OZNÁMENIE

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 4634x

o zámere mesta Tisovec prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Čítať ďalej:OZNÁMENIE

Zmeny a doplnky VZN o určení finančných prostriedkov

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 4117x

Mestský úrad v Tisovci oznamuje, že dňom 27. novembra 2016 je na úradnej tabuli a web stránke mesta www.tisovec.com v zmysle § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyvesený

Čítať ďalej:Zmeny a doplnky VZN o určení finančných prostriedkov

Návrh rozpočtu mesta Tisovec na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018 - 2019

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 4470x

MESTO TISOVEC ERB

Mesto Tisovec v zmysle §9 ods. 2) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje návrh: rozpočtu mesta Tisovec na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018 - 2019.

Čítať ďalej:Návrh rozpočtu mesta Tisovec na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018 - 2019

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 4802x

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Čítať ďalej:Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Tisovec

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 5524x

Mestské zastupiteľstvo v Tisovci svojim uznesením č. 378/2016 zo dňa 26.09.2016 vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra Mesta Tisovec na deň 23.11.2016 na zasadnutí MsZ.

Čítať ďalej:Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Tisovec

Územný plán mesta Tisovec- ZMENY A DOPLNKY č.2

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 6987x

Vážení občania,

v súčasnej dobe sa aktualizuje Územný plán mesta Tisovec prostredníctvom Zmien a doplnkov č. 2.

Čítať ďalej:Územný plán mesta Tisovec- ZMENY A DOPLNKY č.2

Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 4888x

mestsky urad

VYHLÁSENIE  VZN MESTA TISOVEC

Dňa 05.09.2016 bolo vyvesené v zmysle §6 ods. 8 a 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na úradnej tabuli mesta Tisovec:

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci

 

Bc. Tibor Tokár, prednosta MsÚ Tisovec

Vyhlásenie VZN Mesta Tisovec

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 5918x

mestsky urad

Dňa 30.06.2016 bolo vyvesené v zmysle §6 ods. 8 a 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na úradnej tabuli mesta Tisovec:

Čítať ďalej:Vyhlásenie VZN Mesta Tisovec

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Tisovec a mestskej časti Rimavská Pílav

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 8205x

mestsky urad

Vážení občania, predkladáme vám spracovaný návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Tisovec a m. č. Rimavská Píla na roky 2016 - 2022 s výhľadom do roku 2025. Jeho cieľom je najmä dosiahnutie komplexného rozvoja sociálnych služieb v našom meste.

Čítať ďalej:Komunitný plán sociálnych služieb mesta Tisovec a mestskej časti Rimavská Pílav

Obchodná verejná súťaž

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 7571x

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva - videá

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 10201x

 

 

 PROGRAM


 

PROGRAM 


 

 


 

PROGRAM


 

PROGRAM


 

PROGRAM


 

 

 PROGRAM


 

 

PROGRAM


 

PROGRAM


 

PROGRAM


 

PROGRAM


 

PROGRAM


 

PROGRAM 


 

PROGRAM 


 

 PROGRAM


 

 

PROGRAM


 

  

PROGRAM


 

PROGRAM


 

PROGRAM

Cena primátora mesta - Mgr. Igor Beregi

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 7647x

DSC 1158b 

Činnosť aktívneho človeka – športovca spočíva najmä vo viditeľných výsledkoch jeho práce.

Čítať ďalej:Cena primátora mesta - Mgr. Igor Beregi

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA na obsadenie pracovného miesta: príslušník Mestskej polície Tisovec

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 8112x

 mestska policia

Mesto Tisovec, v zastúpení Ing. Petrom Mináčom, primátorom mesta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: príslušník Mestskej polície Tisovec

Čítať ďalej:VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA na obsadenie pracovného miesta: príslušník Mestskej polície Tisovec

Oznam - MsÚ

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 8181x

mestsky urad

Mestský úrad v Tisovci oznamuje, že dňom 30. novembra 2015 je na úradnej tabuli a web stránke mesta www.tisovec.com v zmysle §6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyvesený

Čítať ďalej:Oznam - MsÚ

Komunitný plán mesta Tisovec a m. č. Rimavská Píla

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 8022x

Dňa 21.10.2015 sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie k vypracovaniu strategického dokumentu „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Tisovec na roky 2016 – 2022“.

Čítať ďalej:Komunitný plán mesta Tisovec a m. č. Rimavská Píla

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Tisovec a m. č. Rimavská Píla pre roky 2016 – 2022.

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 8478x

Vážení spoluobčania,v roku 2015 nám končí platnosť strednodobého programového dokumentu v sociálnej oblasti a to Komunitný plán sociálnych služieb mesta Tisovec a m. č. Rimavská Píla pre roky 2008 – 2015.

Čítať ďalej:Komunitný plán sociálnych služieb mesta Tisovec a m. č. Rimavská Píla pre roky 2016 – 2022.

Poďakovanie Zboru pre občianske záležitosti v Tisovci

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 8762x

dsc 6317

Vážený pán primátor,
prijmite náš úprimný pozdrav z Trenčianskeho kraja spolu so spomienkou na návštevu Vášho malebného mesta Tisovec. Takmer 30 predstaviteľov samospráv obcí a miest Trenčianskeho kraja v rámci výmeny skúseností v oblasti občianskej obradnosti navštívilo v sobotu 26. 9. 2015 Vaše mesto,

Čítať ďalej:Poďakovanie Zboru pre občianske záležitosti v Tisovci

Zoznam daňových dlžníkov

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 10955x

Mesto Tisovec ako správca dane v zmysle § 52 zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní(daňový poriadok) zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2014,

u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.

Čítať ďalej:Zoznam daňových dlžníkov

Návrh: rozpočtu mesta Tisovec na rok 2015 a výhľadovo na roky 2016 a 2017

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 10794x

mestsky urad

Mesto Tisovec v zmysle §9 ods. 2) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje návrh:
 
 
 
 
 

Čítať ďalej: Návrh: rozpočtu mesta Tisovec na rok 2015 a výhľadovo na roky 2016 a 2017

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 8870x

 

MESTSKÁ VOLEBNÁ KOMISIA V TISOVCI

Podľa ustanovenia §45 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB

Mesto Tisovec realizuje projekt zameraný na podporu MRK

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 15968x

aktualizacia up

 

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ

 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

 

www.esf.gov.sk, www.iazasi.gov.sk

 

Názov projektu: Tvorba komunitných aktivít ochranou rodín, budovaním občianskeho poriadku a životného prostredia MRK v meste Tisovec

 

Prijímateľ: Mesto Tisovec

 

Celkové náklady projektu: 22 893,95 EUR

 

Termín realizácie: 10/2014 – 09/2015

 

Číslo zmluvy NFP: 373/2014-IZ-4.0/V

 

 Mesto Tisovec dňa 29.10.2014 podpísalo zmluvu o NFP č. 373/2014-IZ-4.0/V s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Predmetom zmluvy je poskytnutie NFV na realizáciu aktivít projektu Tvorba komunitných aktivít ochranou rodín, budovaním občianskeho poriadku a životného prostredia MRK v meste Tisovec.

 

 Celkový cieľ projektu:

 

Rozvoj komunitného života prostredníctvom osvety, komunitných aktivít, občianskych hliadok a budovaním životného prostredia v blízkosti MRK mesta Tisovec.

 

Špecifické ciele:

 

1. Skvalitnenie komunitného života osvetou a vzdelávaním v oblasti starostlivosti o rodinu, ochrany a budovania životného prostredia v prostredí MRK.

2.  Zlepšenie spolunažívania, odbúravanie rozdielov, napätia a separácie MRK realizáciou občianskej hliadky v meste Tisovec.


 

 

 

aktualizacia up

 

Priebežná správa k realizácií projektu zameraného na podporu MRK

 

Mesto Tisovec realizuje projekt s názvom „Tvorba komunitných aktivít ochranou rodín, budovaním občianskeho poriadku a životného prostredia MRK v meste Tisovec“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia so schválenou výškou podpory vo výškou nenávratného finančného príspevku vo výške 21 749,25 Eur.

 

Mesto Tisovec sa nachádza 37 km od okresného mesta Rimavská Sobota a má vysokú nezamestnanosť. Z celkového počtu 4200 obyvateľov má rómska populácia v meste a spádovom okolí necelé 10 % zastúpenie (takmer 400 Rómov) a ich počet, najmä z dôvodu migrácie z okolitých krajov narastá. Nezamestnanosť u príslušníkov MRK je až na úrovni 95 % bez možnosti získať pracovnú pozíciu na trhu práce, čo je spôsobené nepriaznivou ekonomickou situáciou, nízkou úrovňou kvalifikácie a absenciou pracovných zručností. V dôsledku nízkej vzdelanostnej a sociálnej úrovne pretrváva medzi Rómami v meste dlhodobá až trvalá nezamestnanosť. Rómska komunita žijúca v meste je vyčlenená zo spoločenského života. Členovia MRK kedysi pracovali v priemysle, hlavne manuálne, pričom veľká časť zo súčasných členov MRK, hlavne mladých, ešte nikdy nepracovala. Uvedená skupina stratila, respektíve mladšia generácia nemala možnosť nadobudnúť pracovné návyky.

 

Aktivitami plánovaného projektu s priamym vytvorením dvoch pracovných miest (dvoch členov občianskej hliadky, z toho jeden člen je priamo z cieľovej skupiny projektu) sa zlepšia možnosti na zapojenie sa MRK v meste do projektu. Realizáciou projektu sa v konečnom dôsledku skvalitní komunitná práca pre 375 členov MRK, ekonomika a starostlivosť domácnosti, tvorba kultúrneho a spoločenského prostredia so zapojením 21 členov MRK z mesta Tisovec a mestskej časti Rimavská Píla. Prostredníctvom zvýšenia osvety, teoretických vedomostí a inovatívnymi prístupmi v oblasti spoločenských aktivít pre túto cieľovú skupinu sa zvýši ich sociálna inklúzia a kvalita života. Realizáciou aktivít zameraných na zdravie, ochranu a budovanie rodín a životného prostredia sa mesto stane príťažlivejšie pre návštevníkov, turistov čo prispeje k ich celkovému sociálno-ekonomickému rozvoju. Prostredníctvom aktivít mesta Tisovec vo vybraných lokalitách mesta Tisovec a mestskej časti Rimavská Píla sa eliminujú negatívne vplyvy, posilní prevencia a zabezpečí rast v tvorbe zdravej spoločnosti so stálym ekonomickým zázemím a pestrou kultúrou spoločenského života.

  

 


Voľby do samosprávy mesta

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 16159x

radnica

Mestská volebná komisia v Tisovci na svojom zasadnutí dňa 26.09. 2014 zaregistrovala do komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnia dňa 15.11.2014, 4 kandidátov na primátora mesta Tisovec, 33 kandidátov na poslancov MZ vo volebnom obvode č. 1 a 2 kandidátov na poslancov MZ vo volebnom obvode č. 2.

Čítať ďalej:Voľby do samosprávy mesta

Faktúry 2012

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 21233x
 

Organizácie mesta

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 9099x

Mestské lesy Tisovec spol. s r.o.

Riaditeľ: Ing. Karol Kubíni

Kontakty:
Tisovec,Hviezdoslavova 1143,

Tel.č. 047 5494564, 047 5211150, 0908 901893
Fax: 047/5493 891

Činnosť:
Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva, služby súvisiace s poľovníctvom, veľkoobchod a maloobchod s drevom, piliarska výroba, maloobchodný predaj pohonných hmôt, vykonávanie zemných prác so strojmi, oprava a údržba motorových vozidiel

Služby mesta Tisovec s.r.o.

Riaditeľ: Ing. Štefan Bálint

Kontakty:
Tisovec, Francisciho 818,
Tel.č. 047/5494 548, 5494 549
Fax: 047/5494 549

Činnosť:
služby obyvateľom mesta, výroba a dodávka ÚK, TUV

Mestská polícia

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 8950x

Polícia je spojená s počiatkami štátnej organizácie ľudskej spoločnosti. Slovo “polícia” pochádza z latinizovanej podoby gréckeho slova “politia” a chápal sa ním spôsob, akým sa zabezpečovala verejná moc. Podľa Leparovho slovníka znamená aj poriadok na určitom úseku, ale aj obecná správa, obecná činnosť, slobodná obec, obecné zriadenie. Medzi prvotné úlohy mestskej polície patrilo stráženie hradieb, veží a brán. Postupne sa ďalšou špecializáciou začali tvoriť rôzne mestské orgány, ktorým boli podriadené určité odbory policajnej správy – požiarna polícia, stavebná polícia, bezpečnostná polícia atď. Po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní v roku 1867 mestskej polícii v Uhorsku, ako prvej zo zložiek mestskej správy, určoval kompetencie organizačný štatút mesta. Policajný mestský kapitán mal osobitné postavenie ako veliteľ aparátu polície. Mal vlastný úrad a okrem bezpečnostnej, mal aj iné úseky mestskej správnej agendy. Zasadal v mestskom valnom zhromaždení s právom hlasovania a bol členom mestskej rady. Činnosť mestskej polície v období monarchie spočívala vo vyšetrovaní krádeží, pátraní po osobách, v kontrole cestovných pasov, v pátraní a postihovaní osôb poburujúcich obyvateľstvo, v postihu osôb, ktoré sa bez povolenia zdržovali v meste, ďalej v prihlasovaní osôb na policajnom kapitanáte, v evidencii cudzincov, v prešetrovaní rôznych žiadostí, napríklad aj o podporu v starobe a pod. Policajný kapitán sa ďalej vyjadroval k žiadosti o stavebné povolenie, hlásil výskyt nákazlivých chorôb u dobytka, riešil sťažnosti na neoprávnené vyberanie mýta, vydával potvrdenia o kontrole kvality mlieka atď. Za vlády cisárovnej Márie Terézie slúžilo a vykonávalo činnosť v Tisovci 10 hajdúchov. Policajný kapitán bol podľa zákona považovaný za osobu, ktorá je “vždy v službe” a preto ho každý bez ohľadu na funkciu a postavenie mal vždy uposlúchnuť. Medzi prvé právne akty po vzniku Československej republiky v roku 1918 patrila takzvaná recepčná norma (zákon č. 11/1918 Zb.), ktorou sa v podstate prevzal existujúci štátny aparát. Osvedčený recipovaný systém z Rakúsko-Uhorska rozdeľoval pôsobnosť a výkon bezpečnostnej služby medzi mestskú (obecnú) políciu, štátnu políciu a četníctvo. Na Slovensku všetku správnu agendu obstarávali dovtedy samostatné municípiá. V každom municípiu bola zriadená mestská municipálna polícia. Po vzniku ČSR sa urýchlene pristúpilo k reforme štátnej správy s cieľom získať rozhodujúci vplyv v municípiách. Ministerstvo vnútra si zabezpečilo “poštátnenie” polície výnosom z roku 1919. Na základe novely zákona o obecnom zriadení sa začalo preberanie obecnej polície do štátnej správy aj takým spôsobom, že správcovia policajných komisariátov podliehali v niektorých agendách aj okresnému hejtmanovi, ako reprezentantovi štátnej správy, i keď polícia na úrovni obce bola financovaná z prostriedkov obce a nie štátu. Roztrieštenosť a decentralizácia policajnej správy prvej ČSR, ktorá pracovala na základe recipovaných právnych predpisov Rakúsko-Uhorska, išla na úkor výkonu bezpečnostnej služby, osobitne v situácii fašistického ohrozenia republiky. Vládne nariadenie č. 51/1936 Zb. o organizácii policajnej správy a služby preto umožňovalo zriaďovať štátne policajné úrady všade, kdekoľvek sa to uznalo za vhodné, bez ohľadu na súhlas alebo nesúhlas obce.

V období I. republiky ako i v čase samostatného Slovenského štátu fungovala v meste Tisovec četnícka stanica. Bola celkom početná, nakoľko tu vykonávalo službu celkom 15 četníkov. Ako súčasť četníckej stanice fungoval tu i pátrací oddiel četníctva. Činnosť pátracieho oddielu četníctva by som prirovnal k obdobe dnešných úradov vyšetrovania Policajného zboru SR. Pod ich jurisdikciu patrila i obec Pohronská Polhora.

Ešte pred oslobodením Československa, vo februári 1945, Predsedníctvo Slovenskej národnej rady schválilo nariadenie, ktorým boli staré žandárske a policajné orgány rozpustené a právne sa zakotvila Národná bezpečnosť na Slovensku. Do ZNB boli začlenené aj obecné polície. Zákon z roku 1948 o Národnej bezpečnosti dal potom za obecnými a mestskými políciami bodku na dlhšie obdobie.

Ich oživenie nastalo až po roku 1989. Písal sa rok 1991 a na svet sa dostal zákon č. 564/1991 Zb. Na jeho základe sa začali vytvárať mestské a obecné polície.

História mestskej polície v Tisovci sa datuje do roku 1991. Na základe zákona č. 564/1991 bola i v meste Tisovec vytvorená mestská polícia. S rôznymi obmenami funguje a vykonáva činnosť až do súčasnej doby.

V súčastnosti má Mestská polícia v Tisovci dvoch členov:
Náčelník mestskej polície : Ján Martiniak
Člen mestskej polície: Ľubomír Husanica.

Ján Martiniak
náčelník MsP

Kontakty na Mestskú políciu:

Mestská polícia
Námestie Dr. Vladimíra Clementisa 1
980 61    T I S O V E C
č.t.: 047 549 33 77,
mobil : 0903 517 923

 

S  P R Á V A

o činnosti Mestskej polície v Tisovci, za rok 2015

 

V úvode mojej správy by som chcel uviesť, že na bezpečnostnú situáciu majú najväčší vplyv dva faktory. A to zloženie obyvateľstva a sociálna situácia. Aké je zloženie obyvateľstva v Tisovci a m.č. Rimavská Píla, to všetci vieme. Čo sa týka sociálnej situácie, tak uvediem štatistiku. Keď bola v roku 2008 nezamestnanosť v Tisovci a R. Píle na úrovni 8 %, tak v roku 2015 už bola na úrovni 18 % nezamestnaných. Teda sociálna situácia sa u nás nezlepšuje, ale naopak zhoršuje. A to má veľký vplyv, na páchanie protispoločenskej činnosti. Vzhľadom na vysokú mieru nezamestnanosti a nedostatok pracovných príležitosti, sú najmä mladí občania, nútení odchádzať z Tisovca, za prácou. A to v prevažnej miere preč z Tisovca, do rôznych končín Slovenska a do zahraničia. A v Tisovci nastáva ten fenomén, že tu ostávajú najmä starší občania, veľa dokonca prestárlych, v dôchodkovom veku. A to je veľmi riziková, zraniteľná časť obyvateľov. Je to okrem detí, najzraniteľnejšia časť obyvateľov, podľa štatistík. Ako príklad môžem uviesť, poškodeného Vladimíra S., nar. 1939, z Podhradovej ulice, ktorý žije sám v rodinnom dome. Mestská polícia riešila prípady, kedy sa poškodený stal opakovane terčom páchateľov trestnej činnosti, kde mu opakovane boli odcudzené z domu potraviny a rôzne náradie a nástroje. Taktiež „ susedia“, využili viac krát jeho dobrosrdečnosť a podvodne od neho vylákali, rôzne finančné sumy. Samozrejme, bez následného vrátenia požičaných peňazí. Naposledy predal svoje osobné motorové vozidlo, jednému občanovi. Tento mu sľúbil, že vozidlo ihneď prehlási na svoje meno. Ale neurobil tak, ale vozidlo bez prehlásenia predal ďalej. Ale poistku a ďalšie veci s tým súvisiace, musel hradiť poškodený Vladimír S. Obrátil sa preto o pomoc na MsP. Mestská polícia následne zakročila, nový majiteľa bol vyzvaný, aby vydal doklady od vozidla a tabuľky s EČ vozidla. Toto aj vydal a MsP, uvedené veci doručila Vladimírovi S. , aby mohol vozidlo odhlásiť z evidencie. Ďalší príklad môžem uviesť p. Annu D., nar. 1935.z Francisciho ulice. Takzvaní „ spoluobčania“, využívali opakovene jej vysoký vek a zdravotné problémy a chodili ju obťažovať do jej bytu. Lákali od nej peniaze a pod. Tu našťastie, neostali ľahostajní ani susedia. Následne vec riešila MsP a do prípadu, boli zapojení i jej blízki príbuzní. Ale peniaze, ktoré týmto „ smradom“ požičala, už asi nikdy neuvidí.

 

S odchodom ľudí za prácou, je spojený i ďalší fenomén, ktorý v Tisovci nastal. Je tu veľmi veľa nehnuteľnosti, ktoré sú prázdne, neobývané. Či už sa jedná o byty, alebo rodinné domy. Niektoré sú vo veľmi dobrom stave, čomu odpovedá i ich cena. Ale často sú nepredajné, vzhľadom k ich cene a vzhľadom na finančné možnosti našich obyvateľov. Druhú skupinu tvoria nehnuteľnosti, ktoré su často v horšom, alebo doslova zlom stave. Jedná sa o malé, alebo menšie domčeky, ktoré sú sústredene hlavne v hornej časti mesta Tisovec. Ako príklad tejto situácie, uvediem ulicu Partizánsku. T. j. od reštaurácie Centrál, po bývalú reštauráciu Srdiečko. Na tejto ulici sa nachádza, celkom 57 rodinných domov. Už teraz je 14 domov neobývaných. V 11 domov bývajú po jednom občania, ktorí sú už na dôchodku a vo vyššom veku. Ďalších 6 domov je obývaných manželským párom, kde sú obaja taktiež už dôchodcovia, taktiež vo vyššom veku. 2 domy sú obývané tak, že v nich bývajú po jednom občania, ktorí sú ešte v produktivnom veku. Zvyšných pár domov, tie sú obývané rodinami. A tak by som mohol pokračovať, ďalšími ulicami v tejto časti a to ulicou Podhradovou a ulicou Sládkovičovou. A tu sa dostávam, k druhej skupine obyvateľov. T .j. občanov, ktorí sú nezamestnaní anezamestnateľní, sociálne odkázaní, resp. neprispôsobivé osoby. A týchto osôb pribúda. Na jednej strane tu máme občanov, v produktivnom veku, ktorí z Tisovca odchádzajú. Na druhej strane máme tu občanov, ktorí nám tu ostávajú, sú sociálne odkázaní, nezamestnaní, často sa jedná o neprispôsobivé osoby. A dostávame sa k tomu, že nám hrozí veľké nebezpečenstvo, že tieto prázdne domy, často v zlom stave skončia v rukách takýchto, cudzích osôb. Pretože od stavu a vybavenosti domu, sa odvíja i jeho cena. A tá je, pri takýchto nehnuteľnostiach často nízka. Niekedy i majitelia idú s cenou nehnuteľnosti výrazne pod cenu, aby boli domy vôbec predajné. Preto je veľké riziko, že takéto domy nám tieto cudzie osoby, postupne odkúpia. Pretože týmto osobám je jedno, kde budú poberať sociálne dávky, či v Košiciach, Poprade alebo v Tisovci. A ľahko sa nám môže stať, že sa tu budú postupne sťahovať takéto rodiny, z iných miest. A bolo by veľmi zlé, ak by Tisovec skončil ako iné obce či mestá, ako napríklad Jelšava alebo Ratková. Ako príklad, môžem uviesť dražbu rodinného domu na ulici Daxnerovej, majiteľa neb. Vladimíra Strelníka. Banky si uplatnili na dom záložné právo a vyhlásili dražbu, ktorá sa konala v Banskej Bystrici. Dražby sa zúčastnili i primátor Ing. Peter Mináč a pracovníčka MsÚ, Ing. Danka Bálintová. Cieľom bolo zabrániť tomu, aby sa dom nedostal do takýchto rúk. Pretože cena bola nízka. Na dražbe sa primátor dozvedel, že o dom má záujem nejaký špekulant z Banskej Bystrice. Chcel dom kúpiť, pre nejakú rodinu z B. Bystrice. Oni mali nehnuteľnosť o ktorú mal záujem. Preto chcel dom v Tisovci odkúpiť, rodinu z Banskej Bystrice do neho nasťahovať, a tak sa dostať k ich nehnuteľnosti v Banskej Bystrici. Čo to bolo za rodinu, ktorú nám tu chcel presťahovať, to si môžeme iba domyslieť. Preto bol primátor, nútený ísť s cenou hore, aby mesto dom kúpilo. Nakoniec muselo mesto zaplatiť za dom sumu 5.800.- euro. Ale všetky takéto domy, mesto jednoducho odkúpiť nemôže. Preto je veľmi dôležité, aby v tejto problematike spolupracovalo mesto, spoločne s občanmi, spoločne s majiteľmi nehnuteľnosti. Aby mali občania záujem, tento problém aktívne riešiť. Aby sa nám tu nenasťahovali cudzie rodiny, často neprispôsobivé. A to by bol veľký problém ! Preto mestská polícia v roku 2015, venovala veľkú pozornosť okrem iných činnosti,i týmto nehnuteľnostiam. Vykonávala kontroly domov, bola v kontakte s majiteľmi domov, ktorých zoznam máme spracovaný. Boli sme v kontakte so susedmi, aby nám hlásili, keď sa okolo domov niečo, čo i len „ šustne“. A venovali sme tomuto problému dosť času, počas celého roka. Aj v spolupráci, s oddelením výstavby MsÚ Tisovec. Ale zabrániť tomu môžeme iba spoločnými silami, t. j. so samotnými občanmi. Môžem konštatovať, že časť rómov z Tisovca nechce, aby sa do Tisovca sťahovali cudzí rómovia. Pretože dobre vedia, že sú s nimi iba problémy. Aj títo „naši“ rómovia oznamovali MsP, keď sa niečo dozvedeli ohľadom nehnuteľnosti.Ďalej sme počas celého roka, venovali zvýšenú pozornosť časti Rimava. Konkrétne lokalite Kolkáreň. Tu dochádzalo k veľkým problémom, hlavne s deťmi, ktoré tu bývajú. Opakovane boli zaznamenané prípady, rušenia verejného poriadku a občianského spolunažívania. Deti obťažovali susedov, obyvateľov mesta, ako i návštevníkov, hádzali po chodcoch a vozidlách kamene a pod. Preto to bol ďalší okruh problémov, ktoré sme v roku 2015 museli riešiť a venovať tomu zvýšenú pozornosť. Mestská polícia, zvýšila dohľad nad touto časťou, častejšie sme v lokalite hliadkovali. A hneď sme, na mieste všetky veci riešili. Myslím, že sa tieto negatívne javy podarilo eliminovať. Náčelník MsP Ján Martiniak, spoločne s pracovníčkami MsÚ Tisovec Ing. Dankou Bálintovou a Denisou Mániovou, spracovali projetovú dokumentáciu, na rozšírenie kamerového systému v Tisovci. Na základe tohto projektu, získalo Mesto Tisovec sumu 8.000.- euro, z Ministerstva vnútra SR, z oblasti prevencie kriminality. Vďaka týmto finančným prostriedkom, mohla byť do uvedenej lokality namontovaná kamera. Taktiež boli namontované kamery, na križovatku pri reštaurácii Centrál, vymenaná kamera na autobusovej zastávke a ulici Daxnerovej. Ďalej boli 4 kamery nainštalované, na monitorovanie objektov O.Z. Zubačka. Preto tu boli nainštalované 4 kamery, pretože objekty sú vo vlastníctve mesta a okrem toho, sa v objekte nachádzajú veci veľkej hodnoty. T.j. parná lokomotíva, vozne a iné strojové zariadenia. A vieme všetci, akú to má hodnotu, nielen finančnú, ale i historickú. Budovy bývalého depa, boli vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.

 

Tri kamery, boli namontované i na ulicu Podhradovú. A to z toho dôvodu, aby sa podarilo eliminovať nepriaznivé javy, ktoré sa v tejto lokalite diali. Najmä čo sa týka, páchania majetkovej trestnej činnosti a priestupkov. Ďalší krok, na elimináciu protiprávného konania osôb v lokalite Kolkáreň a na ulici Podhradovej, bolo zriadenie Občianských hliadok ( OH) Mesta Tisovec. Tieto začali svoju činnosť, od 1. decembra 2015. Ján Mušuka a Soňa Balážová, ako členovia OH Tisovec, majú na staroti prednostne tieto lokality a rómov, ktorí tu bývajú. A myslím, že všetkými prijatými opatreniami, už je vidieť i prvé, kladné výsledky.

 

Občianské hliadky Mesta Tisovec : V rámci OH je v meste Tisovec a v m.č. Rimavská Píla, zaradených celkom osem občanov. Jedná sa o Jána Mušuku, Soňu Balážovú, Miroslava Kaštana a Martina Kubinca, ktorí sú zaradení v OH v Tisovci. Jaroslav Koniar, Erika Koniarová a Róbert Radič, sú zaradení v OH Rimavská Píla. V tomto prípade sa jedná o projekt ÚPSVaR Rimavská Sobota, ktoré hradí 95 % nákladov. Zvyšných 5 % hradí Mesto Tisovec. Uchádzači mohli byť ale vybraní iba z osôb, ktoré sú v evidencii ÚPSVaR R. Sobota. Zvlášť sa muselo jednať, o znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Členovia OH v Tisovci, su zaradení do dvojčlenných hliadok, kde vykonávajú službu v dobe od 07,00 hod do 15,00 hod, ako ranná smena a od 14,00 hod do 22,00 hod., ako poobedná smena. Členovia OH v Rimavskej Píle, vykonávajú službu nasledovne: Erika Koniarová vykonáva službu od 07,00 hod do 15,00 hod. a Jaroslav Koniar a Róbert Radič, vykonávajú službu od 14,00 hod do 22,00 hod. Náčelník MsP J. Martiniak, spracoval konkrétne úlohy pre výkon služby členov OH, kde sú spracované úlohy zvlášť, pre členov OH v meste Tisovec a zvlášť v Rimavskej Píle. Ďalej majú všetci členovia OH, vypracované konkrétne úlohy, pre každého člena jednotlivo. Nakoľko sa jedná o rozsiahly materiál, tento tvorí prílohu predmetnej správy. ( Prílohy č. 1 až 4.) Pre občanov, ktorí budú mať o problematiku záujem uvádzam, že materiály k OH su k nahliadnutiu na mestskej polícii v Tisovci.

 

Erik Pavlikovský je zaradený, ako ochrana základnej školy, kde plní konkrétne úlohy a je inštruovaný vedením Základnej školy Dr. Vladimíra Clementisa.

 

I keď členovia OH, vykonávajú svoju činnosť iba od 1. decembra 2015, zatiaľ sa ich činnosť javí pozitívne. Riešia sami a samostatne vzniknuté problémy, pôsobia preventívne, hlavne v rómskej komunite. Ak zistené nedostatky nemôžu vyriešiť samostatne, hlásia toto na mestskej polícii. Mestská polícia, následne vykonáva riešenie problémov.O ich činnosti, uvádzam jeden konkrétny príklad. Poškodená pani z Hviezdoslavovej ulice, si pred Vianocami dala na verandu domu kuchynské hrnce. Večer jej tieto hrnce, niekto odcudzil. Službu vykonávali Ján Mušuka a Soňa Balážová. Týmto poškodená pani, krádež oznámila. Prípad prešetrili a zistili, že hrnce odcudzili maloleté deti, z časti Kolkáreň. Následne hrnce vymenili, za zábavnú pyrotechniku s ďalším maloletým. A ten znovu vymenil, tieto hrnce za inú zábavnú pyrotechniku a ďalším maloletým chlapcom. J. Mušuka a S. Balážová sa hrncov dopátrali, tieto zaistili a boli vrátené poškodenej.

 

Chcel by som upozorniť a požiadať občanov, že sa môžu so svojími problémami a oznámeniami taktiež obrátiť na členov OH. Ak budú členovia OH môcť, tak vybavia oznámenie či sťažnosť sami, hneď na mieste. Ak nie, oboznámia s oznámením, sťažnosťou mestskú políciu. Takto sú inštruovaní do výkonu služby a takto to i vykonávajú. Následne bude vec riešiť mestská polícia. Členovia OH nemajú pridelený služobný mobilný telefón, majú iba svoje súkromné mobilné telefóny, preto je potrebné sa na nich obrátiť osobne.

 

Trestné činy: čo sa týka spáchania trestných činov, tak v roku 2015 zistila MsP 12 páchateľov, ktorí sa dopustili spáchania 7 trestných činov. V jednom prípade, mestská polícia zadržala páchateľov priamo na mieste činu. Dvaja páchatelia, manželia Silvia a Juraj S., vykonali krádež vlámaním do neobývaného rodinného domu, na ulici Sládkovičovej v Tisovci. Na mieste boli vo večerných hodinách, zadržaní hliadkou mestskej polície. Boli obmedzení na osobnej slobode a následne, odovzdaní hliadke OO PZ Hnúšťa, ktorá sa na miesto dostavila. Ďalej boli v Tisovci, spáchané trestné činy porušovania domovej slobody, nebezpečného vyhrážania, výtržníctva,krádeže a pod. Ako opakujem vo svojich správach, ja toto ale nepovažujem za merateľný ukazovateľ, koľko je spáchanej trestnej činnosti v Tisovci a m. č.Rimavská Píla.

 

Je to spôsobené hlavne tým, že poškodení nemajú chuť nahlasovať spáchanie trestnej činnosti. Jedná sa hlavne o majetkovú trestnú činnosť. Poškodení občania, radšej toto nenahlásia polícii, oželejú odcudzené veci, aby sa vyhli rôznym „ poťahovačkám“, ktoré sú s takýmto krokom spojené. Taktiež sa to týka prípadov, ktoré sú kvalifikované, ako priestupky. A znova sa jedna, v prvom rade o priestupky, kde je spôsobená škoda, na majetku fyzickej alebo právnickej osoby. Maximálne to poškodení občania oznámenia MsP, s vetou „ aby ste vedeli“, že sa niečo stalo. Dôvody takéhoto konania sú rôzne, hlavne znechutenie poškodených osôb, zo zdĺhavého postupu, administratívnej náročnosti, cestovania, finančných nákladov a pod. Pretože poškodení sú následne, predvolávaní na výsluchy na políciu a na iné procesne úkony, ktoré s tým súvisia. A to i opakovane. A keď vidia, že to nevedie k zisteniu páchateľa, jeho účinnému potrestaniu a náhrade spôsobenej škody, radšej preto odcudzené veci oželejú a prípad nenahlásia polícii. Ďalej sú to občania vo vyššom veku, dôchodcovia, ktorí často odcudzené veci oželejú, aby sa vyhli rôznym poťahovačkám. A taktiež majú niekedy obavu z toho, že ak niekoho nahlásia, tak sa im môže pomstiť. Pretože sú to často poškodení ľudia, ktorí bývajú sami, bez rodiny a majú obavu.

 

Na úseku ochrany verejného poriadku v meste Tisovec, sa ako problematické stále javia dni, kedy sú vyplácané sociálne dávky, prostredníctvom Slovenskej pošty Tisovec. V minulosti podnikla mestská polícia kroky, cestou Slovenskej pošty, aby sa zmenil spôsob vyplacania dávok. Navrhli sme, že budeme dokonca vykonávať doprovod poštových doručovateliek, po rizikových rodinách. Aby tieto osoby čakali na doručovateľky doma a nie pred poštou. Týmto by sa odbúralo, ich zhromažďovanie pred poštou a na námestí. Ale tento náš návrh, sa nestretol s pochopením vedenia Slovenskej pošty. Odpoveď vedenia pošty bola jednoznačná, títo ľudia sú ich klienti a keď sa postavia pred poštu, tak doručovateľka je povinná im vydať doklad o dávkach. Následne s týmto dokladom, si idú vybrať na poštu peniaze. Takže kým budú takto vyplácané dávky, tieto problémy budu pretrvávať. Preto počas dávok, vykonávame iba denné služby, aby sme boli na námestí, pošte a okolí. Jedná sa okrem iného o objekt samotnej pošty, predajne potravín JSD na námestí. Ďalej výčap Centrál , bistro Byss a autobusová stanica. Tu najviac dochádza, k zhromažďovaniu uvedených osôb. Po prevzatí dávok, veľká časť uvedených osôb smerovala rovno do pohostinských zariadení, kde sa nachádzali výherné hracie automaty. S tým bolo spojené požívania alkoholu a následne, rušenie verejného poriadku. Preto MsP počas celého roka 2015, venovala týmto skutočnostiam pozornosť, pri plánovaní ako i pri výkone služby. V roku 2016 je v platnosti VZN mesta Tisovec,ktorým bola zrušená prevádzka výherných hracích automatov v meste Tisovec a m.č. Rimavská Píla. A to na základe petície občanov. V súčasnej dobe sa nachádzajú automaty iba v reštaurácii Hradová. Taktiež MsP opakovane v uvedené dni, vykonávala kontrolu samotnej budovy pošty. Občania, ako i samotní zamestnanci pošty kritizovali, že tu dochádza k zhromažďovaniu osôb, ktoré poberajú dávky. Týmto bránili v riadnom fungovaní pošty, čím znepríjemňovali občanom, ako i pracovníčkam pošty výkon poštových služieb. Po zistení skutočnosti, že si z budovy pošty urobili čakatelia na dávky čakáreň, boli z budovy pošty vykázané von. Kým ale bude takto systém vyplácania sociálnych dávok realizovaný, budú tieto problémy stále a stále sa budú opakovať. Do týchto kontrol sú zapojení i členovia OH Tisovec a Rimavská Píla.

 

 Prevádzka reštauračných zariadení v meste Tisovec a m.č.Rimavská Píla: v meste Tisovec funguje jeden nočný podnik, bar „ Infinity 22“, na n ámestí Dr. Vladimíra Clementisa, ktorý má otváracie hodiny od 20,00 do 04,00 hod v piatok a sobotu. Bar bol otvorený i na Nový rok, kde prevádzka skončila hromadnou bitkou hostí na námestí. Pri tom bol ťažko zranený hosť, 21 ročný Marek S. z Tisovca, ktorému život zachránil, iba rýchly príchod RZP-čky na miesto a jeho prevoz, na ARO NsP Rimavská Sobota. Prvú pomoc zranenému ale poskytli hostia samotného baru, za čo im patrí veľká vďaka.

 

Ďalej MsP vykonávala opatrenia v súvislosti s prevázkou Deravého sudu na Rimavskej Píle, hlavne v letných mesiacoch r.2015. Taktiež MsP riešila problémy, ktoré sa vyskytli v súvislosti s prevádzkou reštaurácie Dolina.Že sa dá podnikať v reštauračných službách i inak, na úrovni, tak to je dlhodobo caffé Darian na námestí a v súčasnosti Penzión Kôlnička, na ulici Daxnerovej. Všetko záleží na majiteľovi podniku, ktorý chce udržať vyšší štandard služieb a tak k tomu i pristupuje. Caffé Darian prevádzkuje Renáta De Buhrová už dlhé roky a neboli v podniku, zaznamenané nejaké problémy. Či už sa jedná o výtržnosti, dodržiavaním otváracích a zatváracích hodín a pod. Taktiež sa v takom svetle javí prevádzka Penziónu Kôlnička. Tu došlo v roku 2015, k jednému trestnému činu krádeže. Dvaja páchatelia z radov sociálne odkázaných, vošli večer do penziónu, využili, že jedná izba bola otvorená a pokúsili sa odcudziť peniaze. Našťastie ich na mieste zadržali ubytovaní hostia, ktorí náhodou vošli do izby. Prípad prevzalo OO PZ Hnúšťa, nakoľko sa jednalo o trestný čin krádeže. Aj takýto „občania“ svojím správaním môžu pokaziť dobré meno podniku, ktorý robí všetko pre to, aby si dobre meno získal a udržal. A nielen u domácich občanov, ale i u návštevníkov Tisovca. Hlavne je takéto protiprávne konanie nebezpečné pre programom rozvoja cestovného ruchu, o ktorý sa Mesto Tisovec a podnikatelia dlhodobo usiluju.MsP ďalej pokračovala, počas celého roku 2015 v monitorovaní rodinných domov, ktoré by mohli skončiť v rukách neprispôsobivých osôb. Hlavne čo sa týka takýchto osôb, z iných miest. V roku 2015 sa nám do Tisovca nenasťahovala, ani jedná takáto rodina. Taktiež to platí i o cigánskej osade Rimavská Píla. Počas celého roka, MsP vykonávala kontroly cigánskej osady, či sa nám tu nenasťahovali cudzie osoby, prípadne rodiny. Nikto nový nám v osade nepribudol. Ba naopak, jednu rodinu MsÚ Tisovec a mestská polícia odsťahovala do Muráňa, kde mali trvalý pobyt. Pri tomto MsP úzko spolupracovala, s terennými sociálnymi pracovníčkami. V cigánskej osade, boli okrem toho riešené ďalšie problémy, psy, odpad, vzájomné spolužitie a pod. . Hlavne psy, ktorých tu bolo neúrekom. Ale sa to podarilo preriediť na únosnu mieru, ako v Tisovci tak i v m .č. Rimavská Píla. MsP v roku 2015, vykonala odchyt celkom 15 psov. Jednalo sa o psy rôzných rás, ktoré sa túlali v Tisovci a v m. č. Rimavská Píla. Mesto Tisovec, má uzatvorenú zmluvu so Slobodou zvierat, útulok Fiľakovo. Odchytené psy umiestní mestská polícia do kotercov na Vápenke. Následne sa MsP snaží, nájsť majiteľa psa. V prípade, že sa majiteľ psa nenájde, psa preberú pracovníci útulku Fiľakovo a je umiestnený v ich zariadení.

 

Ďalším akútnym problémom, je čistota vodných tokov v našom meste. Hlavne sa jedná o tok rieky Rimava. Počas celého roka, sa MsP zaoberala týmto problémom. Počas roka bolo zistených celkom 4 osoby, ktoré znečistili tok Rimavy či už domovým odpadom alebo splaškami. To je ale iba zlomok, znečisťovateľov vodného toku. Ale bez aktívnej pomoci občanov, sa tomuto znečisťovaniu nepodarí zabrániť.

 

Verejné kultúrne a športové podujatia :Mestská polícia taktiež zabezpečovala akcie, ktoré organizovalo Mesto Tisovec, prípadne sa mesto ako organizátor spolupodieľalo na podujatí. Spomeniem iba tie najväčšie, s najväčšou účasťou divákov a to OFF ROAD Tisovec 2015, Dní mesta Tisovec 2015, Deň Rimavskej Píly. Hlavne Off Road Tisovec 2015 bola akcia, kde mestská polícia vykonáva službu, od štvrtka až do nedele. Vykonáva dohľad na verejným poriadkom, cestnou premávkou. V neposlednom rade vypomáha organizátorom, hlavne v nedeľu, kedy je najväčší počet divákov. MsP musí s organizátormi vykonávať kontrolu vozidiel, ktoré vstupujú do Dolinky. Inak by sa Dolinka zaplnila rôznými autami a podujatie by doslova skolabovalo. Chcel by som uviesť, že i rok 2015 bol vydarený, kde v nedeľu sa na triale v Dolinke zúčastnilo okolo 5.000 divákov. V samotnom meste Tisovec, sme mali zaparkovaných okolo 1200 osobným motorových vozidiel. Takže nedeľa, je z pohľadu výkonu služby najnáročnejšia. Službu vykonávame už od 07,00 hod. Taktiež dní mesta, kde MsP vykonáva službu po celý čas trvania. Hlavne sobota je náročná, pretože už od 05,00 hod musí MsP zabezpečovať jarmok, usmerňovať stankárov a všetky veci s tým súvisiace. Ďalej okrem bežného výkonu služby, dohľadu nad verejným poriadkom a hladkým priebehom akcie, musí MsP riešiť všetky problémy, ktoré sa vyskytnú.

 

 

Počnúc napojením na elektrinu stankárov a tribúny, napojenie na pitnú vodu, rôzne problémy, ktoré sa vždy vyskytnú. Nakoľko MsÚ je mimo pracovnej doby, tak musí všetky veci zaisťovať MsP. Kontrolujeme po stankároch priestranstvo, či nedošlo k znečisteniu a následne vyplácame vybrané zálohy. A službu na dní mesta začneme o 05,00 hod a skončíme niekedy až nad ránom. A za väčšinu odslúžených hodín, čerpáme iba náhradné voľno. Chcel by som upozorniť, že mestská polícia takto ušetrila Mestu Tisovec, značné finančné prostriedky. Rozpočet MsP bol za r. 2015 vyčerpaný na 89,91 %, plánovaných finančných prostriedkov na rok 2015. Ale všetky konané akcie prebehli hladko, bez väčších problémov. Ako sa na dni mesta nekoná pred ZŠ diskotéka, nie sú už problémy s narušením verejného poriadku. Drobné narušenia verejného poriadku, vyriešila MsP na mieste, spoločne s hliadkou OO PZ Hnúšťa.

 

Taktiež v roku 2015 MsP riešila problémy v ZŠ Tisovec. Hlavne čo sa týka chovania žiakov ZŠ navzájom, voči pedagogickým pracovníkom a taktiež chovania rodičov žiakov, voči pedagógom ZŠ. Ako som uviedol v správe, od 1. decembra 2015 vykonáva v ZŠ službu ako ochrana školy Erik Pavlikovský. Je v ZŠ osem hodín denne, kontroluje vstupy a výstupy osôb do a zo školy, kontroluje vchody a východy, dbá na chovanie žiakov a pod. Rieši problémy, ktoré súvisia s ochranou budovy ZŠ a ďalšie veci, na pokyn vedenia ZŠ.

 

 

 

Represívna oblasť práce MsP :

 

 V roku 2015 prijala MsP celkom 194 oznámení, od fyzických ako i právnických osôb, ktoré oznámenia sú evidované v protokole udalosti MsP. Všetky oznámenia boli preverené a podľa druhu oznámenia, bolo ďalej vykonávané objasňovanie prípadov, prípadne boli prípady vyriešené priamo na mieste. Oznámenia boli podané osobne alebo telefonicky, hlavne prostredníctvom mobilného telefónu MsP. V roku 2014 to bolo celkom 183 oznámení. Takže táto oblasť, sa pohybuje stabilne na približne rovnakej úrovni.

 

MsP riešila v roku 2015 celkom 102 priestupkov. Z toho 65 priestupkov bolo riešených buď v blokovom konaní, prípadne v zmysle ustanovení zákona o priestupkoch a 37 priestupkov, bolo na mieste riešené dohováraním. A to z toho dôvodu, že nám chýba právna úprava, t.j. VZN mesta Tisovec, ktoré boli zrušené prokurátorom.

 

Jednalo sa o porušenie zákona č. 372/90 Z. z. o priestupkoch, kde prevažovali priestupky na úseku majetku, občianskeho spolunažívania a priestupky na úseku ochrany životného prostredia, priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, proti verejnému poriadku. Hlavne priestupky proti majetku podľa § 50 ods. 1) Zákona o priestupkoch bolo potrebné dôkladne zdokumentovať. A to z toho dôvodu, že ak sa páchateľ opakovane, v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch dopustil spáchania priestupku proti majetku, už jeho konanie naplnilo skutkovú podstatu prečinu krádeže podľa § 212 ods. 1) Trestného zákona. Preto bolo nutné, uvedené prípady riadne zdokumentovať, ako prvotný podklad, pre orgány činné v trestnom konaní.

 

Ďalej to boli priestupky, spáchané porušením zákona č. 282/2002 Z.z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

 

MsP v uvedenom období, uložila za spáchanie priestupkov v zmysle zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, pokuty v celkovej výške 612.- euro. Celkom sedem priestupkov bolo odovzdané po zdokumentovaní na Okresný úrad, odbor všeobecnej vnútornej správy Rimavská Sobota, na prejednanie priestupku. Dva priestupky boli odložené v zmysle § 60 ods. 3 písm. a) zákona o priestupkoch, dva priestupky boli odovzdané na OO PZ Hnúšťa a jeden priestupok bol po zdokumentovaní odovzdaný na Okresný úrad, odbor ŽP Rimavská Sobota. Jednalo sa o znečistenie toku Rimavy. Taktiež uložené pokuty Okresným úradom Rimavská Sobota, sa vrátia do rozpočtu mesta Tisovec.

 

V roku 2015 boli na stanicu MsP predvedené štyri osoby, ktoré boli obmedzené na osobnej slobode a následne predvedené na MsP. Donucovacie prostriedky MsP v roku 2015, nepoužila ani v jednom prípade.

 

Čo sa týka okruhu páchateľov trestných činov a priestupkov, hlavne proti majetku, verejnému poriadku a občianskému spolunažívaniu, sú to na 95 % osoby, ktoré sú dlhodobo nezamestnané. Maximálne pracujú v rámci aktivačných prác, alebo malých obecných služieb pri Meste Tisovec. Taktiež maloletí páchatelia, ktorí sa dopúšťajú protiprávneho konania sú z rodín, ktoré sú sociálne odkázané a sú poberatelia sociálnych dávok od štátu. Maloleté deti, ktoré sa dopustia protiprávneho konania, oznamuje mestská polícia na ÚPSVaR, sociálnu kuratelu v Rimavskej Sobote. Rodičia takýchto páchateľov, by mali prísť o sociálne dávky. Ale funguje to tak, že o dávky neprídu, ale ÚPSVaR im nevypláca dávky priamo, ale cez tzv. osobitného príjemcu. A to je Mesto Tisovec. Takže o nič neprídu, iba s tým majú pracovníci Mesta Tisovec ďalšiu prácu. Musia s nimi chodiť nakupovať do obchodov a pod. Najmä sa tomu venovali v roku 2015, terénne sociálne pracovníčky Mgr. Vetráková, Mgr. Ivanová z Tisovca a p. Huľuková z Rimavskej Píly. Ďalším problémom, ktorý priamo súvisí s protiprávnym konaním je to, že príjemcovia sociálnych dávok tieto minú za pár dni. A všetci vidíme, čo za druh tovaru sa kupuje. Nezriedka vidíme, že rodina ide domov z nákupu s károu, kde sú dva, tri kartóny lacného vína a vrece zemiakov. Alebo niečo podobné. Sociálne dávky takto minú a potom nám páchajú, trestnú činnosť a priestupky. A to ako dospelí, tak ich deti. Toto je jedna skupina ľudí. Druhá je tá, ktorí majú pravidelný príjem, t. j. dôchodky, poväčšine invalidné, niektorí i starobné. Teda by mohli mať pravidelný, mesačný príjemv celkom slušnej výške. Ale z tejto skupiny je väčšia časť ľudí, ktorý majú rôzne exekúcie. A len a len z vlastnej viny, im súdny exekútor mesačne sťahuje, určité sumy peňazí z ich príjmu. A teda sa znova dostávame na začiatok, kde i táto skupina ľudí je bez príjmu. A keď aj majú príjem, tak je to znova iba na úrovni sociálnych dávok. A tieto rýchlo minú a „kolotoč“ sa krúti ďalej.

 

Výhľad do roku 2016.

 

Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva Mesta Tisovec, bude v mesiaci január 2016 vyhlásené výberové konanie, na obsadenia pracovného miesta – príslušník mestskej polície v Tisovci. Mestská polícia, bude teda posilnená o jedného policajta. Mal by nastúpiť do služby, pravdepodobne od 1. marca 2016. Z toho dôvodu bude môcť, mimo dni čerpania dovolenky a prípadnej PN-ky, vykonávať MsP službu v dobe od 07,00 hod do 22,00 hod. Teda bude zvýšený výkon služby mestskej polície v Tisovci.

 

Od 1. decembra 2015 do 31.augusta 2016, vykonávajú v meste Tisovec a v m.č. Rimavská Píla službu i občianské hliadky Mesta Tisovec. Týmto sa zvýšil počet ľudí, ktorí sú priamo zainteresovaní na dohľade nad dodržiavaním verejného poriadku, ochrane života, zdravia a majetku občanov.

 

Na záver by som chcel poďakovať naším spoluobčanom Erike Denešovej, Mgr. Lucii Ivanovej a Zdeňkovi Pochopovi, ktorí mestskej polícii nezištne pomáhajú s odchytenými psami, ktoré mestská polícia odchytí a sú umiestnené do kotercov na Vápenke. O tieto psy sa nezištne starajú, zabezpečujú ich kŕmenie a veterinárnu starostlivosť. Venujú týmto psíkom svoj voľný čas a dokonca, i svoje financie. Zároveň chcem poďakovať p. Jaroslavovi Koniarovi z Rimavskej Píly, ktorý za svoje finančné prostriedky, nakupuje pre tieto psy krmivo.

 

 

 

Ján Martiniak

 

náčelník MsP

 

 

Hlavný kontrolór

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 8163x

 

 

Vzdelanie :

Prax :


Činnosť hlavného kontrolóra mesta

 • Kontrolou činnosti je najmä kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri :
  • hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov,
  • kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
  • kontrole vybavovanie sťažností a petícií,
  • kontrole dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta,
  • kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva,
  • kontrole dodržiavania interných predpisov mesta,
  • kontrole plnení ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
 • Hlavný kontrolór mesta najmä :
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu pred schválením zastupiteľstvom,
 • Predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním v mestskom zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje § 11 ods. 3 osobitného zákona o sťažnostiach,
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo,
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
 • Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach zastupiteľstva s hlasom poradným. Zároveň má právo účasti aj na zasadnutiach komisií, mestského úradu, ako aj na rokovaniach riadiacich orgánov právnických osôb zriadených mestom. ( pozn. na pozvanie vopred)
 • Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta, ako aj do iných dokladov potrebných pre výkon kontroly.
 • Hlavný kontrolór organizuje a vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle od mestského úradu a právnických osôb zriadených mestom. Výkon kontroly stanovuje hlavnému kontrolórovi zastupiteľstvo uzneseniami. Z dôvodu operatívnosti a prevencie, vykonáva hlavný kontrolór aj námätkové kontroly predovšetkým na základe sťažností, petícií, podnetov občanov, alebo vlastných zámerov stanovených v pláne kontrolnej činnosti.
  Pri výkone svojej činnosti hlavný kontrolór používa podlhovastú pečiatku v znení „Hlavný kontrolór mesta Tisovec“.
 • Hlavný kontrolór je oprávnený požadovať od primátora, viceprimátora, prednostky, vedúcich zamestnancov mesta, vedúcich orgánov a organizácií vo sfére pôsobnosti mestského zastupiteľstva odborné stanovisko k problematike súvisiacej s jeho kontrolnou pôsobnosťou.
 • Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského zastupiteľstva alebo primátorovi.

Zástupca primátora

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 7937x

hruska

Karol Hruška

 


Okruh úkonov a činností, ktorý je zástupca primátora mesta oprávnený vykonávať počas neprítomnosti a nespôsobilosti primátora mesta (napr. dovolenka, nemoc), ktorá však nesmie presiahnuť 6 mesiacov

 • zvoláva a vedie zasadnutie mestského zastupiteľstva a podpisuje jeho uznesenia
 • zabezpečuje výkon mestskej správy,
 • zabezpečuje prípravu zasadnutí mestského zastupiteľstva po stránke vecnej a obsahovej náplne, v súlade s rokovaniami komisií mestského zastupiteľstva a Výborom m. č. Rimavská Píla,
 • v súčinnosti s odbornými oddeleniami mestského úradu, koordinuje činnosť všetkých komisií mestského zastupiteľstva a Výboru m. č. Rimavská Píla a poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie úloh,
 • kontroluje plnenia uznesení mestského zastupiteľstva.

Zástupca primátora mesta Tisovec zvolá mestské zastupiteľstvo v prípadoch podľa §13a ods. 3 o obecnom zriadení (ak ho nezvolá primátor) a podľa §12 ods. 2 zákona o obecnom zriadení.

Zástupca primátora mesta vedie zasadnutie mestského zastupiteľstva podľa §12 ods. 3, 5, 6 zákona o obecnom zriadení.

Ak zanikne mandát primátora mesta Tisovec, pred uplynutím funkčného obdobia, úlohy primátora mesta Tisovec plní zástupca primátora mesta v plnom rozsahu. V takomto prípade sa zastupovanie skončí, zložením sľubu novozvoleného primátora (§13b ods. 5 zákona o obecnom zriadení) a zástupcovi primátora patrí plat primátora.

Primátor mesta

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 39577x

minac

Ing. Peter Mináč

Telefón: 047/5603802

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 


 

Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta, majetkoprávnych vzťahoch mesta, pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom ktorý:

 1. Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách na 4 roky. Funkcia primátora je verejná funkcia.
 2. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.
  Funkcia primátora je nezlučiteľnou s funkciou
  1. poslanca mestského zastupiteľstva,
  2. zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený,
  3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v ktorom bol zvolený,
  4. predsedu samosprávneho kraja,
  5. vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
  6. podľa osobitného zákona (napr. zákon č. 154/2001 Z. z.).
 3. Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta.
  Primátor mesta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmov alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy, poveriť zamestnanca mesta. Takto poverený zamestnanec rozhoduje v mene mesta, v rozsahu písomného poverenia.
 4. Primátor mesta
  1. zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva, prípadne mestskej rady, ak zákon neustanovuje inak; podpisuje ich uznesenia a zápisnice,
  2. vykonáva mestskú správu,
  3. rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom, týmto Štatútom a Organizačným poriadkom mestského zastupiteľstva vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
  4. uschováva mestskú pečať a mestskú vlajku a používa mestské insígnie,
  5. podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mesta,
  6. predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na : vymenovanie náčelníka mestskej polície, vymenovanie a odvolanie riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií mesta.
  7. zastupuje mesto navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.
 5. Primátor mesta môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre mesto zjavne nevýhodné. Pozastaví ho tak, že ho nepodpíše v zákonom stanovenej lehote – to je do 10 dní odo dňa schválenia mestským zastupiteľstvom.
  Primátor pred pozastavením výkonu uznesenia prerokuje uznesenie v mestskej rade, uznesením, ktorej však nie je viazaný. V prípade, že mestská rada nie je zriadená, uznesenie prerokuje so zástupcom primátora mesta a v prípade potreby aj s príslušnou komisiou mestského zastupiteľstva.
 6. Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor mesta nemôže pozastaviť.
 7. Primátor mesta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie primátora mesta.
 8. Mandát primátora mesta zaniká
  1. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
  2. uplynutím funkčného obdobia,
  3. vzdaním sa mandátu,
  4. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
  5. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ktorým sa rozhodlo o odvolaní primátora,
  6. vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ktorým sa rozhodlo o odvolaní primátora mesta,
  7. zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta,
  8. v prípadoch podľa § 13 ods. 3 Zákona o obecnom zriadení, ak primátor do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
  9. smrťou,
  10. zrušením mesta.
  Vzdanie sa mandátu primátora sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia mestskému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
 9. Skutočnosti uvedené podľa písm. d), g) a h) je primátor povinný bezodkladne oznámiť mestu.
 10. Mestské zastupiteľstvo
  1. vyhlási hlasovanie obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ak o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov, hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti primátora, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
  2. môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť primátora na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.
 11. O návrhu podľa odseku 10 písm. a) druhého bodu rozhoduje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

Dane a poplatky-informácia

Vytlačiť
Kategória: Mestský úrad
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 7563x

mestsky urad

Do 31. januára  boli vlastníci nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť alebo u ktorých nastali zmeny rozhodné pre vyrubenie dane na rok 2016 povinní podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Čítať ďalej:Dane a poplatky-informácia

Výročná správa a záverečný účet mesta Tisovec

Vytlačiť
Kategória: Mestský úrad
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 10853x

mestsky urad

Mesto Tisovec spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2014 do záverečného účtu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Čítať ďalej:Výročná správa a záverečný účet mesta Tisovec

Poďakovanie

Vytlačiť
Kategória: Mestský úrad
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 11267x

peter minac

Vážení občania Tisovca a Rimavskej Píly,
aj touto cestou si Vám dovoľujem úprimne a srdečne poďakovať za Vašu silnú podporu, ktorú ste mi prejavili vo  voľbách na primátora mesta Tisovec a m. č. Rimavská Píla. Vážim si Vašu dôveru, prijímam ju s pokorou a úctou ku všetkým, ktorí mi ju preukázali.

Čítať ďalej:Poďakovanie

Oznam

Vytlačiť
Kategória: Mestský úrad
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 16789x

pes

Vážení občania, Mestský úrad v Tisovci Vás chce upozorniť na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia o dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Tisovec.

Čítať ďalej:Oznam

Matrika

Vytlačiť
Kategória: Mestský úrad
Dátum uverejnenia
Prečítané: 677x

Matrikárka: Božena Brádňanová

Tel. č.: 047/5603 812

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Sídlo: Budova MsÚ v Tisovci, prízemie, č. d. 101

Úradné hodiny na matrike v Tisovci

Pondelok 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 15:30
Utorok 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 15:30
Streda 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 17:00
Štvrtok 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 15:30
Piatok 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 14:00

Mestský úrad

Vytlačiť
Kategória: Mestský úrad
Dátum uverejnenia
Prečítané: 16018x

mestsky urad

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 15:30
Utorok 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 15:30
Streda 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 17:00
Štvrtok 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 15:30
Piatok 7:30 ÷ 11:45 12:15 ÷ 14:00Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora, zložený zo zamestnancov mesta. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.

Mestský úrad najmä:

 1. zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
 2. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva,
 3. vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní a daňovom konaní,
 4. vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
 5. organizuje a vedie prácu mestského úradu a zabezpečuje jeho chod. koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených mestom.


Prácu mestského úradu vedie a organizuje prednosta mestského úradu.

Prednosta

Vytlačiť
Kategória: Mestský úrad
Dátum uverejnenia
Prečítané: 5118x

Tibor Tokár

Telefón: 047/5603 808

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 


Vzdelanie:

 • Obchodná akadémia Rimavská Sobota, odbor Bankovníctvo, ukončený v roku 2005.
 • Vysokoškolské I. stupňa na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor Ekonomika a manažment podniku.

 Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta a ktorý:

 • vedie a organizuje prácu mestského úradu
 • za svoju činnosť zodpovedá primátorovi, spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
 • sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva s hlasom poradným
 • má právo vyjadriť z odborného hľadiska svoje stanovisko, názor pri prerokúvaní určitého návrhu
 • organizuje a vedie prácu mestského úradu a zabezpečuje jeho chod.
 • plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor. O plnení úloh mestského úradu predkladá 1 x ročne správu mestskému zastupiteľstvu.

Poslanci mestského zastupiteľstva

Vytlačiť
Kategória: Mestské zastupiteľstvo
Dátum uverejnenia
Prečítané: 4599x

Poslancov mestského zastupiteľstva volia obyvatelia mesta na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.
Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia záujmami mesta a vykonávajú ju v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a uplatňujú ju podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Tisovci zvolení na obdobie rokov 2014 – 2018


 DSC 5377  DSC 5851  milecova

        Ing. Hana Homoľová                  Mgr. Gabriela Kéry                     Mgr. Irena Milecová

DSC 5866  DSC 6867a  DSC 6863a

     Mgr. Marta Svobodová                   Mgr. Ľubomír Bagačka                   Róbert Boháčik

 

DSC 6869a  DSC 6874a  DSC 5854

             Karol Hruška                                 Dušan Kojnok                         Ing.Ivan Kriška

 

DSC 6870a  DSC 5865

            Ing. Karol Kubíni                              Milan Šlajfer

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,

 ,,,, Ing. Peter Mináč (primátor,,,


 

Mestské zastupiteľstvo

Vytlačiť
Kategória: Mestské zastupiteľstvo
Dátum uverejnenia
Prečítané: 11356x
 1. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta TISOVEC zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na 4 roky. Volebné pravidlá upravuje Zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
 2. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.
 3. Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou
  1. primátora mesta,
  2. zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený,
  3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v ktorom bol zvolený,
  4. podľa osobitného zákona (napr. zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľov prokuratúry).
 4. Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo, podľa počtu obyvateľov mesta, v súlade s ustanovením §11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskoršom znení.
 5. Pre volebné obdobie rokov 2014-2018 je to 11 poslancov.


DSC 6880b
Zadný rad zľava:  Mgr. Ľubomír Bagačka, Ing. Karol Kubíni, Ing.Ivan Kriška

Predný rad z ľava: Dušan Kojnok, Róbert Boháčik, Mgr. Gabriela Kéry, Ing. Hana Homoľová, Ing. Peter Mináč (primátor), Mgr. Marta Svobodová, Mgr. Irena Milecová, Karol Hruška, Milan Šlajfer

 

Základné úlohy mestského zastupiteľstva

 1. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta a vykonáva najmä svoju vyhradenú právomoc podľa príslušných ustanovení Zákona o obecnom zriadení.
 2. Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
  1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony, týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
  2. schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvy uzavreté podľa § 20 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení (napr. zmluva o spolupráci, resp. združení miest a obcí, zmluva o zriadení právnickej osoby), rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratných finančných výpomocí zo štátneho rozpočtu, v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať primátor.
  3. schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
  4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
  5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky,
  6. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenia obyvateľov mesta,
  7. uznášať sa na nariadeniach mesta,
  8. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodných združeniach,
  9. určiť plat primátora mesta podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah jeho funkcie,
  10. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta a určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat; schvaľovať odmenu hlavného kontrolóra,
  11. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a obchodné spoločnosti a iné právnické osoby, schvaľovať zástupcov do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
  12. na návrh primátora vymenúvať a odvolávať náčelníka mestskej polície a riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií (okrem riaditeľov škôl)
  13. voliť štatutárov organizácií s majoritnou účasťou mesta,
  14. schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
  15. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce, a ukladať im úlohy a povinnosti,
  16. udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
  17. schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 1660€,
  18. schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
  19. schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad 1660€,
  20. schvaľovať nájom majetku pri celkovej hodnote 1660€ a viac,
  21. schvaľovať aukčný predaj vecí,
  22. realizovať kompetencie v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tisovec a majetkom štátu, ktoré mesto užíva,
  23. ustanovovať erb mesta, vlajku, pečať, príp. znelku mesta,
  24. schvaľovať Štatút mesta, Organizačný poriadok mestského zastupiteľstva, Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, Zásady odmeňovania poslancov, Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu, ktoré mesto užíva,
  25. v prípadoch stanovených zákonom vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta o odvolaní primátora; ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť primátora na výkon funkcie trvá dlhšie ako 6 mesiacov, môže mestské zastupiteľstvo vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta o odvolaní primátora.

Mestské zastupiteľstvo si môže vyhradiť osobitným uznesením rozhodovanie o ďalšej otázke života mesta, o ktorej nie je zákonom, alebo interným predpisom mesta výslovne stanovené, že o nej rozhoduje primátor mesta.

Výbor mestskej časti

Vytlačiť
Kategória: Komisie MZ v Tisovci
Dátum uverejnenia
Prečítané: 2515x

Výbor mestskej časti

 1. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje v mestskej časti Rimavská Píla Výbor m. č. Rimavská Píla (ďalej výbor). Výbor je päťčlenný. Členmi výboru sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti Rimavská Píla, zvolení obyvatelia s trvalým pobytom v m. č. Rimavská Píla a prípadne ďalší zvolení poslanci mestského zastupiteľstva bez ohľadu na ich trvalý pobyt. Obyvateľov s trvalým pobytom v m. č. Rimavská Píla a prípadne ďalších poslancov Mestského zastupiteľstva v Tisovci bez ohľadu na ich trvalý pobyt za členov výboru volí zhromaždenie obyvateľov m. č. Rimavská Píla.
 2. Výbor reprezentuje obyvateľov mestskej časti a podieľa sa na samospráve mesta. Dôležité rozhodnutia, týkajúce sa mestskej časti, napr. zmenu jej katastrálneho územia, schválenia územného plánu zóny a zmeny názvu mestskej časti možno vykonať iba so súhlasom výboru.

  Čítať ďalej:Výbor mestskej časti

Komisie MZ v Tisovci

Vytlačiť
Kategória: Komisie MZ v Tisovci
Dátum uverejnenia
Prečítané: 2703x
 1. Komisie zriaďuje mestské zastupiteľstvo spravidla fakultatívne ako svoje stále alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.
 2. Fakultatívne zriadené stále komisie – tzv. pracovné komisie (ďalej komisie) sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.
  Mestské zastupiteľstvo volí predsedu stálych pracovných komisií z radov poslancov mestského zastupiteľstva tajným hlasovaním.
  Predsedovi a členom komisií patrí odmena v zmysle schválených Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií mestského zastupiteľstva.

  Čítať ďalej:Komisie MZ v Tisovci

Členovia výboru m.č. Rimavská Píla

Vytlačiť
Kategória: Komisie MZ v Tisovci
Dátum uverejnenia
Prečítané: 2714x

Predseda: Mgr. Ľubomír BAGAČKA


Členovia:

 • Milan BÚTOR
 • Milan LACKO
 • MVDR. Ľudovít KRIŠKA
 • Ing. Ján BELICA


Zapisovateľka: Denisa Mániová

Členovia komisií MZ

Vytlačiť
Kategória: Komisie MZ v Tisovci
Dátum uverejnenia
Prečítané: 4435x

Podnet na predsedu komisie môže podať prostredníctvom tajomníka príslušnej komisie. Kontakty na tajomníkov je možné získať kliknutím na uvedený odkaz http://tisovec.com/index.php/kontakt. Ďalej je možné zaslať podnet na všeobecnú e-mailovú adresu mesta Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. . Váš podnet zaslaním na uvedenú adresu bude postúpený na príslušnú komisiu pri mestskom zastupiteľstve.

Mestské zastupiteľstvo mesta Tisovec pre volebné obdobie rokov 2014 - 2018 zriaďuje nasledovné stále komisie v zložení:

Komisia sociálnych služieb a zdravotníctva

Predseda: Karol HRUŠKA
Členovia:

 • Mgr. Monika MIŠKOVE
 • Mgr. Martina VOJTEKOVÁ
 • Mgr. Mariana KÓKAIOVÁ
 • Mgr. Irena VETRÁKOVÁ


Tajomník: Bc. Ida KRIŠKOVÁ

Čítať ďalej:Členovia komisií MZ

Upovedomenie o začatí konania-Calmit spol. s.r.o.

Vytlačiť
Kategória: Úrádná tabuľa
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 2082x

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba vápna – závod Tisovec“.

Zmeny a doplnky VZN

Vytlačiť
Kategória: Úrádná tabuľa
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 4037x

Dňa 15.12.2016 bolo vyvesené v zmysle §6 ods. 8 a 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na úradnej tabuli mesta Tisovec:

Čítať ďalej:Zmeny a doplnky VZN

Zmeny a doplnky VZN o urceni vysky financnych prostriedkov urceny na mzdy a prevadzku na ziaka ZUS MS SKD

Vytlačiť
Kategória: Úrádná tabuľa
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 3451x

Dňa 15.12.2016 bolo vyvesené v zmysle §6 ods. 8 a 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na úradnej tabuli mesta Tisovec:

Čítať ďalej:Zmeny a doplnky VZN o urceni vysky financnych prostriedkov urceny na mzdy a prevadzku na ziaka...

Verejná vyhláška

Vytlačiť
Kategória: Úrádná tabuľa
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 6381x

Verejná vyhláška

Smútočné oznamy

Vytlačiť
Kategória: Úrádná tabuľa
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 40710x
smutok obr

 

Smútočné oznamy v tejto sekcii sú zverejnené len so súhlasom pozostalých

 

 

 

V hlbokom zármutku oznamujeme  príbuzným, priateľom  a  známym,  že dňa 6. júna 2017 nás naveky opustila pani Ľubomíra MURTINOVÁ vo veku  89 rokov zo Štefánikovej  ulice. Obrad občianskej rozlúčky sa bude konať 8. júna  2017 o 15.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 4.mája 2017 nás naveky opustil pán Milan ŠTRBA vo veku 58 rokov z Francisciho ulice. Obrad občianskej rozlúčky sa bude konať 7. mája 2017 o 14.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 28. 4. 2017 nás naveky opustila pani Ľudmila PALIDEROVÁ vo veku 91 rokov z Hviezdoslavovej ulice. Obrad občianskej rozlúčky sa bude konať 5. mája 2017 o 15.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 28. 3. 2017 nás naveky opustila pani Blažena GEŇATOVÁ vo veku 68 rokov, z Muránskej ulice. Obrad občianskej rozlúčky sa bude konať 30.marca 2017 o 15.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

 

 V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 7. 2. 2017 nás naveky opustila pani  Milada PIECUCHOVÁ  vo veku 86 rokov, z Francisciho ulice. Obrad občianskej rozlúčky sa bude konať 9. februára 2017 o 15.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 2. 2. 2017 nás naveky opustila pani  Eva KRAJČIOVÁ r. Koštialová, vo veku 67 rokov, z Francisciho ulice.

 


 

 V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 2.2.2017 nás naveky opustil pán  Jaroslav BRZÁK, vo veku 83 rokov, z Francisciho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 4. 2. 2017 o 15.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 1. 2. 2017 nás naveky opustila pani  Elena PETROVSKÁ, vo veku 62 rokov, zo Sládkovičovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 4. 2. 2017 o 13.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 26. 01. 2017 nás naveky opustil pán Ján VILHAN, vo veku 68 rokov, z Francisciho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 30.1. 2017 o 14.00 hod. v krematóriu v Banskej Bystrici.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 23. 1. 2017 nás naveky opustila pani Terézia CIBULIAKOVÁ, vo veku 85 rokov, z Francisciho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 25. januára 2017 o 14.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 22.12.2016 nás naveky opustil pán Ján PINZÍK, vo veku 61 rokov, z Jesenského ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 21. januára 2017 o 15.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 18.januára 2017 nás naveky opustil pán Milan HAKEĽ, vo veku 67 rokov, z ulice Ľudovíta Štúra. Posledná rozlúčka sa bude konať 21. januára 2017 o 14.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 10.januára 2017 nás naveky opustil pán Peter KRAJČI, vo veku 63 rokov, naposledy bytom vo Zvolene. Posledná rozlúčka sa bude konať 12. januára 2017 o 13.00 hod. v mestskom cintoríne Zlatý potok vo Zvolene.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 31.decembra 2016 nás naveky opustila pani Rozália SUČOVÁ, vo veku 75 rokov, z ulice Pavla Šífrika. Posledná rozlúčka sa bude konať 3. januára 2017 o 14.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme, že  dňa 13.12.2016 sa konala v Evanjelickom kostole v Tisovci rozlúčka s pánom Dušanom LIKAVCOM, ktorý nás opustil vo veku 59 rokov.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 11.12.2016 naveky opustil pán  Eugen GAŠPÁR, vo veku 68 rokov, zo  Štefánikovej  ulice. Posledná rozlúčka  sa bude konať  13. decembra 2016 o 14.30 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 7.12.2016 naveky opustila pani Anna SVINČIAKOVÁ, vo veku 89 rokov, z Malinovského ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 9. decembra 2016 o 13.30 hod. v Katolíckom kostole v Hámre. 

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 26.11.2016 naveky opustila pani Oľga GAJDOŠÍKOVÁ, vo veku 64 rokov, z Francisciho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 1. decembra 2016 o 15.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

 V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 22.11.2016 naveky opustila pani Anna PIROHOVÁ, vo veku 94 rokov, z Francisciho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 24. 11. 2016 o 14.00 hod. v Evanjelickom kostole v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 21.11.2016 naveky opustila pani Mária FERENČÍKOVÁ, vo veku 89 rokov, zo Štefánikovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 22. 11. 2016 o 15.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 18.11.2016 naveky opustil pán Jaroslav CABAN, vo veku 67 rokov, naposledy bytom v Novom Jičíne.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustila pani Juliana MICHALISKOVÁ, vo veku 89 rokov, z Hviezdoslavovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 9. novembra 2016 o 13.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustila pani Ľubica ČIPKOVÁ, vo veku 60 rokov, z Francisciho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 5. novembra 2016 o 14.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustila pani Zuzana MIŠKOVE, vo veku 85 rokov, z Rimavskej Píly. Posledná rozlúčka sa bude konať 1. novembra 2016 o 14.00 hod. v Evanjelickom kostole v Rimavskej Píle.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Jozef HAKEĽ, vo veku 64 rokov, zo Štefánikovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 27. októbra 2016 o 15.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustila pani Mária LIPTÁKOVÁ, vo veku 83 rokov, z Jesenského ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 4. októbra 2016 o 14.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

 V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Pavel MICHALKO, vo veku 69 rokov, z Francisciho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 29. septembra 2016 o 15.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil Ing. Ján DIANIŠKA, vo veku 60 rokov, z ulice Pavla Šífrika. Posledná rozlúčka sa bude konať v krematóriu v Banskej Bystrici.

 


 

 V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Ján RUKAVICA, vo veku 94 rokov, z Bakulínyho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku dňa 2. septembra 2016 (v piatok) o 14.00 hodine.

 


 

 V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Dušan FERENČÍK, vo veku 63 rokov, zo Štefánikovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku dňa 26. augusta 2016 (v piatok) o 15.00 hodine.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Samuel CABAN, vo veku 87 rokov, naposledy bytom v Dubovej. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku dňa 15. júla 2016 (v piatok) o 15.30 hodine.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Jozef Kuzmík, vo veku  nedožitých 70 rokov, naposledy bytom Tisovec, ul. Hviezdoslavova. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku  dňa 2. júla 2016 (v sobotu) o 14.00 hodine. Sústrasť je možné vysloviť rodine 1. júla 2016 (v piatok) od 17. do 18. hodiny. 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Samuel ROSIAR, vo veku  nedožitých 80 rokov, naposledy bytom Tisovec, ul. Štefánikova. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku  dňa 31. mája 2016 (v utorok) o 14.00 hodine.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustila pani Júlia Poklopová, rodená Hudecová, naša rodáčka z Jesenského ulice, vo veku nedožitých 85 rokov, naposledy bytom v Sendražiciach pri Kolíne. Posledná rozlúčka sa bude konať v Sendražiciach  dňa 30. mája 2016 (v pondelok) o 13. 00 hodine.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustila pani Lýdia KOMJATYOVÁ, vo veku 85 rokov, naposledy bytom Tisovec, Bakulínyho 905. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku  dňa 14. mája 2016 (v sobotu) o 15. 00 hodine.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustila pani Ružena SPIŠIAKOVÁ, vo veku 91 rokov, naposledy bytom Tisovec, Bakulínyho 905. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku  dňa 11. mája 2016 ( v stredu) o 15. 00 hodine.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Ján VAĽO, vo veku 64 rokov, naposledy bytom Tisovec, Daxnerova 958. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku dňa 4. mája 2016 ( v stredu) o 15. 00 hodine.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Michal SIMAN, vo veku 97 rokov, naposledy bytom Tisovec, Bakulínyho 919. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku dňa 3. mája 2016 ( v utorok ) o 15. 00 hodine.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Ján CAVAR, vo veku 76 rokov, naposledy bytom Tisovec. Posledná rozlúčka sa bude konať vDome smútku v Tisovci  dňa  20. apríla 2016 ( v piatok) o 15. 00 hodine.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Štefan VRANIAK, vo veku 78 rokov, naposledy bytom v Košiciach. Posledná rozlúčka sa bude konať v Krematóriu v Košiciach  dňa  15. apríla 2016 ( v piatok) o 12. 00 hodine.


 

 V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustila pani Mária DEMIANOVÁ, vo veku 73 rokov, naposledy bytom Tisovec,  Francisciho 829. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku v Tisovci dňa  13. apríla 2016 ( v stredu) o 15. 00 hodine.


 

 V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Ján JANEČEK, vo veku 66 rokov, naposledy bytom Tisovec, Štefánikova  611. Posledná rozlúčka sa bude konať v Rímskokatolíckom kostole v Tisovci dňa  7. apríla 2016 ( vo štvrtok) o 15. 00 hodine.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila pani Mária ĎURČÁKOVÁ, vo veku 68 rokov, naposledy bytom Tisovec, Malinovského 28. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku v Tisovci dňa 16. marca 2016 ( v stredu) o 14.00 hodine.


 

 V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Bartolomej Horváth, vo veku 52 rokov. Katolícky obrad poslednej rozlúčky  sa bude konať 4. marca 2016 o 14,30 hod. v Dome smútku v Hámre. Sústrasť pozostalým je možné vysloviť polhodinu pred pohrebom.


 

 V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Július KOŽIAK, vo veku 77 rokov, naposledy bytom Tisovec, Daxnerova 779. Posledná rozlúčka sa bude konať v Rímskokatolíckom kostole v Tisovci dňa 2.februára 2016 (v utorok) o 13.30 hodine.


 

jaro muro

4.februára uplynulo 5 rokov ako nás navždy opustil náš syn,brat a vnuk Jaroslav Murtin. Kto ste ho poznali,venujte mu spomienku.


 

skultety

Dňa 2. februára 2016 uplynul rok, čo nás nečakane a náhle opustil náš drahý Miroslav Škultéty. S láskou spomína manželka, dcéra a celá rodina.


 

 V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustila pani Klára KRIŠKOVÁ vo veku 77 rokov, naposledy bytom Tisovec, Štefánikova 610. Posledná rozlúčka sa bude konať v Evanjelickom kostole v Tisovci dňa 19. januára 2016 (v utorok) o 14.00 hod.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Štefan DIANIŠKA, vo veku 67rokov, naposledy bytom Tisovec, Partizánska 161. Posledná rozlúčka sa bude konať v Evanjelickom kostole v Tisovci dňa 22. decembra 2015 (v utorok) o 13.00 hodine.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustila pani Viera PARDUPOVÁ vo veku 89 rokov, naposledy bytom Tisovec, Jesenského 881. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku v Tisovci dňa 24. novembra 2015 (v utorok) o 14. 00 hodine.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Jozef Kamil Göndör vo veku 66 rokov, naposledy bytom Tisovec, Hviezdoslavova 370. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku v Tisovci dňa 7. novembra 2015 (v sobotu) o 15. 00 hod.


 

 V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Jaroslav Kmeť  vo veku 60 rokov, naposledy bytom Tisovec, Hviezdoslavova 379. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku v Tisovci dňa 7. novembra 2015 (v sobotu) o 13. 00 hod.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustila pani Ing. Elena Stankovičová vo veku nedožitých 82 rokov, naposledy bytom Tisovec, Francisciho 804. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku v Tisovci dňa 28. októbra 2015 (v stredu) o 14.00 hod.


 

 V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Ján Sȕč  vo veku nedožitých 79 rokov, naposledy bytom Tisovec, Francisciho 832. Posledná rozlúčka sa bude konať v Evanjelickom kostole v Tisovci dňa 16.októbra 2015 (v piatok) o 14.00 hod.VIII. propagačná výstava drobných zvierat

Vytlačiť
Kategória: Úrádná tabuľa
Dátum uverejnenia Autor: Michal Stejskal
Prečítané: 11073x

 plagát výstava Tisovec2

Čítať ďalej:VIII. propagačná výstava drobných zvierat

15 rokov života v DDaDSS Tisovec

Vytlačiť
Kategória: DDaDSS Tisovec
Dátum uverejnenia
Prečítané: 2870x

phoca thumb l 01Dňa 18.októbra 2012 si naše zariadenie, Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec pripomenulo 15.rokov od otvorenia. Pripomienku sme si pripravili sami,v súkromí. Prítomní boli súčasní zamestnanci a klienti žijúci v zariadení.

Čítať ďalej:15 rokov života v DDaDSS Tisovec

Za pokladmi Čertovej jaskyne

Vytlačiť
Kategória: DDaDSS Tisovec
Dátum uverejnenia
Prečítané: 2817x

phoca thumb l certova jaskyna03Pri spomienkach na našu poslednú spoločnú túru Po chodníku Jakuba Surovca sme sa rozhodli neodkladať výpravu do Čertovej jaskyne. V piatok, 12. októbra nakoniec vyrazilo 12 zamestnancov DDaDSS Tisovec pod vedením sprievodcu pána Dušana Hutku na cestu do Čertovej jaskyne. Cítili sme, že to nebude mytológiou inšpirovaná posvätná jaskyňa ako jaskyňa Kostolík, ktorú už poznáme.

Čítať ďalej:Za pokladmi Čertovej jaskyne

Vízia DDaDSS Tisovec

Vytlačiť
Kategória: DDaDSS Tisovec
Dátum uverejnenia
Prečítané: 52x

Letná pohoda na hojdačkách DDPoskytovanie kvalitných sociálnych služieb. Rozvoj sociálnych služieb so základnou ošetrovateľskou starostlivosťou.

Ak chceme, aby sociálne služby poskytované našim zariadením boli v súlade ponuka kvalitných služieb s očakávaním odberateľa, musíme pripraviť produkt služieb v spolupráci s odberateľom a tým minimalizovať nesúlad. Odberateľ služby sa musí stať subjektom, bytosťou, od potrieb ktorej sa prioritne bude odvíjať program prostredia v ktorom sa nachádza, nie objektom, teda niekým, kto sa musí prispôsobiť podmienkam prostredia, v ktorom žije.

Čítať ďalej:Vízia DDaDSS Tisovec

Podmienky prijatia DDaDSS

Vytlačiť
Kategória: DDaDSS Tisovec
Dátum uverejnenia
Prečítané: 78x

Postup pri prijímaní klientov do domova dôchodcov - Zariadenie pre seniorov
Záujemca si musí podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade v mieste trvalého bydliska, súčasťou posudku je Lekárska správa, ktorú vystavuje ošetrujúci lekár. U záujemcu prebehne sociálne šetrenie, na základe ktorého mu bude stanovený stupeň sociálnej odkázanosti. Vypracovaný posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu doručí žiadateľ do zariadenia, kde má záujem byť umiestnený a kde sa podpíše Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a podľa možností zariadenia bude prijatý alebo zaradený do poradovníka čakateľov na sociálnu službu.

Čítať ďalej:Podmienky prijatia DDaDSS

Organizačná štruktúra DDaDSS Tisovec

Vytlačiť
Kategória: DDaDSS Tisovec
Dátum uverejnenia
Prečítané: 50x

Náš domov pod Hradovou DDRiaditeľka, manažér kvality – Ing. Huňová Valéria

Sociálno - zdravotný úsek
  vedúci úseku, sociálny pracovník – Mgr. Kókaiová Mariana
  Sociálny pracovník – Mgr. Hrončeková Saskia
                                 Mgr. Vetráková Irena
                                 Mgr. Balagová Veronika
  Inštruktor sociálnej rehabilitácie – Fórusová Ingrid
                                                    Krišková Drahoslava
  Sestra – Bc. Laudárová Ladislava
               Ľuptáková Alena
  Opatrovateľ – Dianišková Zora
                       Kupcová Alena
                       Bálintová Lenka
                       Sivoková Jolana

Čítať ďalej:Organizačná štruktúra DDaDSS Tisovec

DDaDSS Tisovec

Vytlačiť
Kategória: DDaDSS Tisovec
Dátum uverejnenia
Prečítané: 64x

Budova v lete DDDomov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec bol zriadený Krajským úradom v Banskej Bystrici dňa 1. 3. 1997, ako zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom. Otvorený a uvedený do prevádzky bol 18. 10. 1997. Budova zariadenia je nehnuteľnosť vo výpožičke od mesta Tisovec. Pôvodne v nej bola materská škola, po rekonštrukcii má budova nový vzhľad, má tri poschodia, suterén a podkrovie. V suteréne je kotolňa, práčovňa a miestnosť pre poskytovanie iných služieb ako je masér, pedikúra a kadernícke služby. Na prízemí sú administratívne miestnosti, jedáleň pre zamestnancov a kuchyňa s príslušenstvom. Prvé, druhé a tretie poschodie je ubytovacia časť s jedno-, dva- a troj-lôžkovými izbami. V podkroví je spoločenská miestnosť s kapacitou sto miest na sedenie. V druhej časti podkrovia je sklad, rozdelený v súlade s požadovanými predpismi pre jednotlivé druhy spotrebných tovarov. K budove prináleží príslušenstvo ako je garáž pre osobné motorové vozidlo a záhradná časť o celkovej výmere 1, 5 ha. Veľký areál umožňuje klientom relaxovanie v oddychovej časti, pestovanie zeleniny a ovocia v ovocnej časti. Súčasťou záhrady je otvorený krb a záhradné posedenie v jeho okolí.

Čítať ďalej:DDaDSS Tisovec

Copyright ©2011 Mestský úrad Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec, Tel: 047 5603888, Fax: 047 5603838

webmaster: Michal Stejskal; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Publisher LOGIN